Nové transakce ve střední Evropě

V souladu s relativně pesimistickou náladou panující v oblasti soukromého kapitálu na globálních trzích došlo v nedávné době rovněž k poklesu důvěry soukromých investorů ve středoevropském regionu.

Nové transakce ve střední Evropě


V souladu s relativně pesimistickou náladou panující v oblasti soukromého kapitálu na globálních trzích došlo v nedávné době rovněž k poklesu důvěry soukromých investorů ve středoevropském regionu.

To vyplývá z průzkumu důvěry soukromého kapitálu ve střední Evropě, který pravidelně připravuje poradenská společnost Deloitte. Na druhé straně bylo v České republice realizováno několik zajímavých transakcí a další se připravují, což by mělo napovídat o budoucím pozitivní vývoji v této oblasti.

Přestože optimismus soukromých investorů patrně v krátkodobém horizontu mírně poklesne, Garret Byrne, vedoucí transakčního poradenství Deloitte ve střední Evropě očekává, že transakční aktivity v regionu střední Evropy ve střednědobém horizontu výrazně porostou, jelikož pokračuje vstup dalších globálních investorů na naše trhy a fondy soukromého kapitálu uzavírají řadu transakcí.

„Vyhlídky pro nárůst objemu investic financovaných fondy soukromého kapitálu ve středoevropském regionu včetně České republiky podle nás zůstávají velmi nadějné a to i vzhledem k tomu, že ekonomika po tři uplynulé roky vykázala nadprůměrné šesti procentní tempo růstu,“ uvedl Garret Byrne.

Klíčová zjištění průzkumu důvěry soukromého kapitálu společnosti Deloitte
Fondy soukromého kapitálu a investiční společnosti se snaží realizovat zejména doplňující tzv. „add-on“ akvizice, které obvykle přinášejí zvýšení efektivity, úsporu nákladů či podpoří expanzi společností v jejich portfoliích. Investiční skupina Penta například realizovala sérii akvizic zpracovatelů masa v Maďarsku a na Slovensku či investiční společnost MidEuropa Partners provedla akvizici společnosti Centrum Medyczne v Polsku. Právě zmiňované doplňující investice jsou dnes vnímány jako nejlepší způsob zefektivnění portfolií fondů soukromého kapitálu.

V uplynulém roce byla v České republice i přes celosvětově nepříznivý vývoj uzavřena celé řada transakcí financovaných soukromým kapitálem, mezi něž patřily například:
• akvizice společnosti NetCentrum, a.s. (druhý největší internetový portál v České republice) společností Warburg Pincus,
• akvizice společnosti Atlas.cz (český internetový portál) a Net.hr (významná chorvatská internetová společnost) v rámci expanzní tzv. „add-on“ transakce doplňující akvizici společnosti NetCentrum, a.s.,
• vstup amerických fondů Columbia Capital, M/C Venture Partners a Innova Capital do telekomunikační společnosti GTS ve střední Evropě (s pobočkami v České republice, Polsku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku),
• v potravinářském a nápojovém průmyslu proběhla akvizice společnosti Hamé (přední potravinářská firma v České republice s významným postavením i ve středoevropském regionu) skupinou Nordic Partners.

Dle našeho názoru zájem o střední Evropu, zejména o Českou republiku, zřejmě v blízké budoucnosti potrvá, a to mimo jiné vzhledem k připravované privatizaci Českých aerolinií, Letiště Praha či Budvaru. Tyto investiční příležitosti pravděpodobně přilákají zájem fondů soukromého kapitálu, např. již před zahájením privatizace Letiště Praha projevilo podle dostupných informací o tuto transakci zájem přibližně šedesát investorů včetně finančních. Rovněž lze očekávat, že některé fondy zahájí prodej vybraných středoevropských společností figurujících v jejich portfoliích.

Ačkoli útlum na globálních finančních trzích vedl k poklesu důvěry investorů soukromého kapitálu, což dokládá i vývoj indexu důvěry soukromého kapitálu společnosti Deloitte, objem transakčních aktivit by se v důsledku výše zmíněných skutečností neměl od předchozích let příliš lišit. „Navzdory poklesu důvěry si několik velkých globálních a evropských fondů založilo ve střední Evropě během uplynulých šesti až dvanácti měsících svá zastoupení a přizvalo ke spolupráci zkušené investiční specialisty. Společnost Deloitte proto očekává, že s ohledem na možnosti, které se v České republice právě otevírají, trh soukromého kapitálu v blízké budoucnosti výrazně poroste,” dodal Garret Byrne.

Více informací najdete na http://www.deloitte.com/cz/private-equity-confidence, kde je k dispozici ke stažení i kompletní průzkum důvěry soukromého kapitálu ve střední Evropě provedený společností Deloitte.

Index důvěry soukromého kapitálu společnosti Deloitte
Index důvěry soukromého kapitálu vychází z odpovědí odborníků z oblasti soukromého kapitálu zaměřených na střední Evropu. Index je sestaven z odpovědí na prvních sedm otázek z celkového počtu deseti otázek položených v rámci průzkumu.

Pro každé období se vypočte průměr kladných odpovědí v poměru k součtu kladných a záporných odpovědí. Tento průměr se porovná se základním obdobím, kterým je v našem případě jaro 2003.

Komentáře