Oracle: Zájem o gridy celosvětově stoupá

Výsledky celosvětového průzkumu Grid Index, jenž sleduje pokrok v oblasti výpočetních sítí, představila společnost Oracle. Podle ní na globální úrovni vzrostl Grid Index z hodnoty 4,4, která byla zveřejněna v dubnu 2005, na 5,2.

Oracle: Zájem o gridy celosvětově stoupá


Výsledky celosvětového průzkumu Grid Index, jenž sleduje pokrok v oblasti výpočetních sítí, představila společnost Oracle. Na globální úrovni vzrostl Grid Index z hodnoty 4,4, která byla zveřejněna v dubnu 2005, na 5,2.
V porovnání s výsledky z dubna letošního roku nastal největší pokrok ve Spojených státech - Grid Index u nich stoupl z hodnoty 4,6 na 6,1, čímž se vyrovnaly skandinávským zemím. Všechny ukazatele, které tvoří celkový Grid Index, tedy základní připravenost, znalost a zájem a také životní cyklus zavádění, ale vykazují podle Oraclu nárůst ve všech geografických oblastech, což prý svědčí o souvislém pokroku v implementaci moderních dynamických infrastruktur IT.
Kromě dokumentování pokroku v oblasti gridu výzkum rovněž objasňuje souvislost mezi řízením firmy a strategií IT. Klíčovým zjištěním je to, že zapojení představenstva při definování strategie IT podporuje celkový úspěch firmy – tam, kde se vrcholní manažeři běžně podílejí na určování strategie IT, roste výkon 72 % organizací, zatímco mezi společnostmi, kde se manažeři o tuto oblast vůbec nezajímají, jich vykazuje vzestup jen asi třetina. Přitom jen necelých 40 % evropských organizací je spokojeno s tím, jak IT obecně podporuje fungování firmy. V Severní Americe je toto číslo vyšší než 45 % a v Asii a Tichomoří přesahuje dokonce 55 % . V klíčových technologických oblastech je v Evropě na nízké úrovni i standardizace.
Počet organizací, které v současnosti používají architekturu SOA nebo o jejím zavedení uvažují, vzrostl v Severní Americe o 18,4 %, v Evropě o 17 % a Asii a Tichomoří o 43,6 %. Stoupl prý i zájem o bladové technologie – například v evropském regionu o 69 % či o 207,9 % v Asii a Tichomoří.

Komentáře