Počítačové odvětví čekají problémy

Analytická společnost Gartner varovala před skutečností, že počítačové odvětví čelí velkým otřesům. Hlavní příčinu změn představují standardizované produkty, nízké marže a převis nabídky. Tyto faktory způsobují neustálý pokles cen výrobků. Zároveň se upevňuje pozice nových technologií, což představuje pro výrobce PC další riziko zejména v oblasti investic, které tak mohou být vynaloženy špatným směrem. Konkrétně se jedná o podporu virtualizace PC. Virtualizace dostává výrobce PC do boje o kontrolu nad vývojem platformy mezi výrobci klíčových komponent.

Počítačové odvětví čekají problémy


Analytici odhadují, že prodej PC v letech 2006-2009 poroste ročně o cca 8%, ale zisky nevzrostou. Mnozí dodavatelé budou bojovat o přežití. Hlavními faktory způsobující růst prodeje PC v tomto období budou poptávka na nových trzích a poptávka po přenosných počítačích.

Proti jistému zisku z prodeje přenosných počítačů tlačí pokles cen komponent vzhledem k jejich přebytku na trhu. „Mezera mezi realistickými odhady příjmů a očekáváním akcionářů se zvyšuje. Tlak na výrobce PC roce v USA, Japonsku a Evropě, kde se trh otevírá levnějším výrobcům ze vznikajících trhů. Tito konkurenti si navíc stanovují nižší cílové zisky,“ řekl Brian Gammage, Vice President Gartner.

Mnoho vedoucích dodavatelů počítačů žije na hranici nulového zisku už od roku 2001. Dodavatelé PC jsou podrážděni evidentní neschopností diferencovat produkty jinak než cenově. Zlepšení výkonu hardwaru předstihlo požadavky většiny aplikací, takže uživatelé nakupují levněji a spíše základní zařízení. Dřívější snižování nákladů dostalo prodejní kanály a prodejce do situaci, kdy nemohou adekvátně obhájit informace o hodnotě PC potenciálním zákazníkům.

Navzdory poklesu cen si za poslední dva až tři roky Microsoft a Intel udržely příjmy z prodeje PC na téměř stejné úrovni. Protože pro většinu dodavatelů je těžké sponzorovat pokles cen z interních fondů, Gartner očekává, že Microsoft a Intel budou vzhledem k rostoucímu tlaku inovovat, aby tržní podíl a příjmy z prodeje PC udržely.

„Klíčovou otázkou pro odvětví nyní zůstává, kdy a jak rychle se tyto změny projeví,“ dodává pan Gammage. „Zpočátku budou postupné, ale poté budou akcelerovat s tím, jak se průmysl zaměří na obrat spíše než na zisk. Akcelerace může být podpořena také makroekonomickou situací nebo zpomalením obnovy zastaralých přístrojů.

“V době, kdy se počítačový průmysl potýká s problémy, objevuje se riziko v podobě virtualizace PC,“ řekl pan Gammage. „Pokud se dodavatelé rychle nedohodnou na standardech, virtualizace hardwaru pro ně bude velkým rizikem. Už teď si dávají pozor na jakoukoliv inovaci a nemohou si dovolit špatné rozhodnutí.“ PC virtualizace odděluje hardware od softwaru. Různé počítače se tak softwaru jevíjako identické. Gartner věří, že virtualizace PC je klíčem k inovaci napříč tržními segmenty. Hardwarovou podporu zajišťují PC procesory a chipsety od Intel a AMD.

Gartner očekává, že změny na trhu sice povedou k zdravější konkurenci v počítačovém průmyslu, ale přizpůsobit se nebude lehké ani pro výrobce ani pro spotřebitele.

Komentáře