Prodej PC vzrostl podle Gartneru meziročně o 13 %

Acer přitom vykazuje nárůst až 45,5 %.

Prodej PC vzrostl podle Gartneru meziročně o 13 %


***tisková zpráva společnosti Acer
Acer vykazuje velké zvýšení celkového prodeje osobních počítačů: Celosvětový nárůst 45,5 %
(Předběžné údaje firmy Gartner za 1. čtvrtletí 2006)

V průběhu prvního čtvrtletí 2006 zaznamenal celosvětový celkový prodej osobních počítačů nárůst 13,1 % ve srovnání se stejným obdobím 2005. Pozitivní vývoj v této oblasti byl vyvolán výjimečnými úspěchy na rozvojových trzích a rostoucí poptávkou.

V těchto podmínkách společnost Acer předhonila své konkurenty a vykázala nárůst 45,5 % v průběhu 1. čtvrtletí, což představuje trojnásobné zvýšení v porovnání s vývojem na trhu.

“Údaje za první čtvrtletí tohoto roku jasně ukazují růst IT trhu,” prohlásil Gianfranco Lanci, president Acer Inc. „Největší zájem se projevuje ve spotřebním segmentu a v rozvíjejících se ekonomikách.”

Společnost Acer, posílena úspěchem promyšlené strategie založené na výjimečném nepřímém prodeji a spolupráci s partnery zapojenými do prodejních kanálů, jakož i na marketinkových aktivitách, reagovala rychle na signály trhu a na potřeby zákazníků a nabídla široký sortiment výrobků a služeb, který dokáže uspokojit jakékoli požadavky.

“Jsme potěšení výsledky za první čtvrtletí,” pokračoval Gianfranco Lanci. “Naše strategie, která spočívá se stanovení cílů na základě odhadu a uspokojování potřeb trhu výrobky s vysokým výkonem a službami, které zjednodušují používání osobních počítačů díky zdokonalenému intuitivnímu ovládání, prokázala svou správnost skutečně vynikajícími výsledky. Technologie Empowering, nové projekty pro domácí zábavu a integrovaná bezdrátová připojitelnost již nejsou nic nedosažitelného, nýbrž realita, která se vyvíjí a vyžaduje průběžnou modernizaci. Naše výzkumná a vývojová střediska přinášejí nepřetržitý proud inovací, jejichž účelem je přiblížit techniku uživateli."

Společnost Acer bude nadále přidělovat zdroje všem těmto segmentům a zeměpisným oblastem, v nichž dochází k největším růstům, přičemž současně pozorně sleduje ty sektory, v nichž opakovaně potvrzuje a posiluje své vedoucí postavení.

Komentáře