Rozpočet za IT polyká údržba stávajících systémů

Společnosti v dnešní době podle Gartner utratí až 70 % IT rozpočtu za provoz a udržování stávajících řešení. Analytici předpovídají, že nás čeká doba, kdy jedním z hlavních rozdílů mezi podniky bude jejich agilita, tedy schopnost rychle reagovat na změny. Proto by se měla změnit i IT infrastruktura, aby tyto procesy lépe podporovala.

Rozpočet za IT polyká údržba stávajících systémů


Společnosti v dnešní době podle Gartner utratí až 70 % IT rozpočtu za provoz a udržování stávajících řešení. Analytici předpovídají, že nás čeká doba, kdy jedním z hlavních rozdílů mezi podniky bude jejich agilita, tedy schopnost rychle reagovat na změny. Proto by se měla změnit i IT infrastruktura, aby tyto procesy lépe podporovala.

Unisys právě pro tyto případy nabízí zákazníkům svoji strategii pod názvem Real Time Infrastructure (RTI), která snižuje náklady na provoz prostřednictvím platby za používání a zároveň zvyšuje agilitu a kvalitu služeb. Tuto infrastrukturu je možné sdílet jak se zákazníky, tak mezi jednotlivými obchodními jednotkami či mezi konkrétními aplikacemi.

Při návrhu IT infrastruktury se bude stále více prosazovat virtualizace a automatizace procesů. Virtualizace slučuje IT zdroje způsobem, jenž maskuje jejich fyzický základ a hranice mezi nimi. Uživatelé tak s nimi dokáží efektivněji pracovat. Automatizace IT procesů pak umožňuje společnosti vybudovat na politikách založený, servisně-orientovaný aktivní management.

Podle Unisysu je v oblasti infrastruktury pracující v reálném čase nejprve třeba pevně usadit na své místo některé klíčové inovace, aby poskytly základ pro celou architekturu. S tím je pak možné dále budovat realistickou cestu směrem k Real Time Infrastructure. Mezi klíčové inovace Unisys počítá mimo jiné management kvality služeb z obchodního hlediska, průhlednost vztahů mezi IT a obchodními procesy a zvýšení agility a redukci nákladů prostřednictvím virtualizace.

PĚT ÚROVNÍ IT MANAGEMENTU

  • Chaotický – ad hoc infrastruktura, nedokumentovatelná, nepředvídatelná, vícenásobné helpdesky, minimální IT operace
  • Reaktivní – distribuce softwaru na desktopy, management událostí a poplachů, měření dostupnosti komponent, IT inventář
  • Proaktivní – analýza trendů, nastavení prahů, předpovídání problémů, měření aplikační dostupnosti, automatizace
  • Servisní – IT oddělení jako poskytovatel služby, definice servisních tříd, porozumění nákladům, garance SLA, měření a reportování dostupnosti služeb
  • Hodnotový – IT oddělení jako strategický partner, propojení mezi IT a obchodními metrikami, spolupráce IT a obchodu vylepšuje obchodní procesy, infrastruktura v reálném čase
Komentáře