Serverům vládne IBM

IBM zaujalo vedoucí pozici v tržbách z prodeje unixových serverů a také vede v tržbách ze serverů blade.

Serverům vládne IBM


---tisková zpráva IBM
Společnost Gartner, Inc. oznámila, že IBM má už jedenácté čtvrtletí v řadě prvenství v celosvětových tržbách z prodeje serverů. Za čtvrté čtvrtletí roku 2005 i celý rok 2005 je jedničkou v tržbách z prodeje unixových serverů a zároveň má za rok 2005 prvenství v tržbách z prodeje serverů blade.

Podle agentury Gartner, předního poskytovatele průzkumů a analýz globálního průmyslu informačních technologií, zvýšilo IBM v roce 2005 svůj podíl na trhu unixových serverů o 3,4 procenta, čímž zaujalo vedoucí pozici, a své tržby z unixových serverů zvýšilo v meziročním srovnání o 13,2 procenta. Dále IBM v roce 2005 zvýšilo své tržby z blade serverů o 70,8 procenta a získalo podíl 41,9 procenta na tržbách za celý rok a 43 procenta za čtvrté čtvrtletí.

Společnost IBM podle Gartnera zaznamenala růst ve všech klíčových segmentech. Hlavní zjištění zprávy:

IBM je jednička v celosvětových tržbách z prodeje serverů, na nichž mělo ve čtvrtém čtvrtletí 35,1procentní podíl. Jeho podíl za celý rok 2005 je 32,1 procenta.
Na konci roku 2005 si IBM připsalo už šesté čtvrtletí v řadě, kdy souvisle udrželo meziroční růst tržeb z unixových serverů. Společnost dosáhla 32,5procentního podílu na tržbách, meziročně získala 2,6 procenta, zatímco celkové tržby meziročně vzrostly o 3,2 procent. Za celý rok bylo IBM jedničkou v tržbách z unixových serverů s 30,1procentním podílem; meziročně získalo 3,4 procentní body na podílu a zvýšilo své tržby o 13,2 procenta.
Už sedmé čtvrtletí v řadě si IBM udrželo vedoucí pozici v tržbách z prodeje serverů blade. Má 43procentní podíl na tržbách, přičemž celkové tržby meziročně vzrostly o 38,5 procenta. Za celý rok IBM vedlo trh s 41,9procentním podílem na tržbách a připsalo si 70,8procentní meziroční nárůst.
IBM je světovou jedničkou v celosvětových tržbách z prodeje linuxových serverů. Jeho podíl za čtvrté čtvrtletí je 27,9 procenta a za celý rok 28,3 procenta, což představuje 19procentní meziroční nárůst.

Komentáře