Stav nasazení SOA a integračních nástrojů v Česku

Společnost Trask solutions na odborné konferenci s názvem „SOA – mýty a realita“, která proběhla v březnu v konferenčním centru hotelu Holiday Inn, prezentovala přínosy a potenciál koncepce servisně orientované architektury (SOA) pro velké organizace.

Stav nasazení SOA a integračních nástrojů v Česku


Společnost Trask solutions na odborné konferenci s názvem „SOA – mýty a realita“, která proběhla v březnu v konferenčním centru hotelu Holiday Inn, prezentovala přínosy a potenciál koncepce servisně orientované architektury (SOA) pro velké organizace.

V rámci konference proběhl průzkum, ve kterém účastníci zhodnotili stav implementace SOA v jejich organizaci – vznikla tak zajímavá statistika mapující využití SOA principů v segmentech finance a telekomunikace v České republice.

Semináře se zúčastnili zástupci největších českých společností, zejména z oblasti financí a telekomunikací. Součástí semináře byl také jednoduchý průzkum, ve kterém se celkem 28 respondentů z velkých organizací ze segmentu financí a telekomunikací vyjádřilo k úrovni nasazení a technologiím využívaným pro SOA v jejich organizaci. Respondenti zároveň porovnávali úroveň nasazení SOA ve své organizaci s prezentovaným ukázkovým nasazením SOA ve společnosti GE Money.

Toto jsou výsledky provedeného průzkumu:

  • 57 % respondentů uvedlo, že ve své společnosti využívají Web Services.
  • Trochu překvapivě větší číslo 68 % respondentů uvedlo, že jako primární integrační mechanismus využívá Message Oriented Middleware.
  • 29 % dotázaných uvedlo nějaký jiný integrační mechanismus.
  • Zajímavé také je, že 36 % respondentů uvedlo paralelní využívání Web Services a Message Oriented Middleware.
  • 96% respondentů ohodnotilo úroveň využívání SOA principů ve společnosti GE Money jako srovnatelnou nebo pokročilejší než je úroveň implementace SOA v jejich organizaci.

Koncept SOA představuje způsob, jak vybudovat flexibilní podnikovou infrastrukturu, která umožní společnosti rychle, pružně a levně reagovat na měnící se obchodní potřeby. Kromě sjednocení a standardizování IT prostředí se její výhody projeví zejména v situacích, kdy firmu čekají změny, které se dotknou různých procesů napříč celé organizace.
Komentáře