Téměř dvě třetiny nadnárodních společností se setkaly s korupcí

Většina dotázaných společností jen málo věří svým antikorupčním programům. Studie přináší doporučení PricewaterhouseCoopers, jak rizika korupce snížit.

Téměř dvě třetiny nadnárodních společností se setkaly s korupcí


Téměř dvě třetiny vedoucích pracovníků společností po celém světě se setkaly s korupcí, popřípadě pokusem o ni. Toto zjištění vyplynulo z nejnovější studie PricewaterhouseCoopers "Confronting Corruption: The business case for an effective anti-corruption programme".

Téměř osmdesát procent respondentů uvedlo, že ve svých společnostech mají zavedeny antikorupční programy, nicméně jen 22 % z nich je přesvědčeno, že jsou účinné. Respondenti též uvedli, že se cítí ohroženi korupcí, když podnikají na rozvíjejících se trzích, tedy např. v Číně, Indii, Rusku či Jižní Americe.

Studie byla připravena ve spolupráci s Economist Inteligence Unit a shrnuje rozhovory s 390 vedoucími představiteli společností v 70 zemích a experty na potírání korupce. Respondenti uvedli tyto výrazné dopady korupce na jejich podnikání:

  • 63 % z nich uvedlo, že se setkali s korupcí či pokusem o ni
  • 45 % uvedlo, že nevstoupilo na určité trhy či nevyužili konkrétní nabídku, a to z důvodu možné korupce
  • 39 % uvedlo, že kvůli zkorumpovaným úředníkům ztratili zakázku
  • 42 % uvedlo, že jejich konkurenti dávali úplatky

Ze studie hospodářské kriminality společnosti PricewaterhouseCoopers, která byla zveřejněna na konci minulého roku, vyplynulo, že situace v této oblasti v České republice není odlišná. Podle této studie 47 % respondentů věří, že ztratili zakázku kvůli tomu, že jejich konkurent dal úplatek. Třicet procent respondentů pak uvedlo, že o úplatek byli požádáni, naopak 27 % dotázaných připustilo, že dali či přijali úplatek.

"Společnosti mají naléhavé důvody pro podporu vývoje a zavádění formalizovaných a strategických antikorupčních programů," uvedl David Jansen, partner, PricewaterhouseCoopers LLP. "V nedávné době společnosti, které porušily antikorupční zákony, musely zaplatit stovky milionů dolarů na pokutách a někteří generální ředitelé museli odejít s ostudou."

Pětapadesát procent respondentů uvedlo, že korupce by měla největší negativní dopad na pověst jejich společnosti. Je to dokonce více než celkový počet respondentů, kteří uvedli, že by jim korupce nejvíce uškodila ve finanční, právní a regulační oblasti.

Studie poukazuje na potřebu komunikace o antikorupčním programu v jednotlivých firmách, aby zaměstnanci tento program znali a věděli, že v případě jeho porušení bude následovat sankce. Nejúčinnějším způsobem, jakým minimalizovat rizika korupce ve společnosti, je odhodlání a postoj řídícího managementu (70 % respondentů) a komunikace jasných a srozumitelných pravidel (49%).

Sirshar Qureshi, partner v oddělení Forenzních služeb PricewaterhouseCoopers Česká republika, uvedl:

"Korupce je po mnoho let v České republice velmi aktuálním tématem a českým společnostem se příliš nedařilo zavádět kontrolní mechanismy pro boj s tímto rizikem. V poslední době však zaznamenáváme známky toho, že společnosti chtějí tento problém řešit a jsou připraveny zavádět přísnější kontroly - ačkoliv naše zkušenost nám říká, že vše bude fungovat pouze v případě, pokud management bude dostatečně odhodlaný dotáhnout vše do konce."

Studie též zjistila, že mnoho stávajících kontrolních mechanismů a pravidel jen minimálně přispívá k identifikaci a zmírnění rizik, neboť jsou nevhodně navrženy či špatně aplikovány:
  • Méně než polovina respondentů uvedla, že o jejich kontrolních mechanismech zaměstnanci vědí a že je možné si jejich dodržování vynutit.
  • Pouze 25 % respondentů provádí preventivní hodnocení či sledování rizik. Přesné ohodnocení rizika, tento velmi důležitý krok k tomu, aby byl antikorupční program správně nastaven, je přehlížen více než polovinou respondentů.
  • Pouze 40 % respondentů věří, že jejich současné kontroly jsou účinné při odhalování vysoce rizikových obchodních partnerů či podezřelých plateb.

Studie nicméně nepřináší jen špatné zprávy. Zkušenosti respondentů a skutečné případy, které se nadnárodním společnostem staly, dávají praktický návod na podnikání ve složitém obchodním prostředí. V kombinaci s výzkumy předních nevládních organizací, přináší studie názorný model efektivního antikorupčního programu, který může být uzpůsoben jakémukoli podnikatelskému prostředí.

Graf: Jaké jsou podle vás nejúčinnější způsoby snížení rizika korupce?

Komentáře