Tisková zpráva: Biotechnologické odvětví v Evropě zaznamenalo v roce 2002 po několika letech rozmachu ztráty

Společnost Ernst & Young vypracovala analýzu evropského biotechnologického trhu nazvanou „Endurance“. Výsledky ukazují, že po deseti letech ztratil evropský biotechnologický sektor dech. Tržby spadly o 2 % na 12,9 miliard EUR a počet zaměstnanců poklesl o 6 % na 82 100. V minulých letech naopak tržby meziročně rostly průměrně o 30 až 40% a počet zaměstnanců o 10 až 20%.

Tisková zpráva: Biotechnologické odvětví v Evropě zaznamenalo v roce 2002 po několika letech rozmachu ztráty


Společnost Ernst & Young vypracovala analýzu evropského biotechnologického trhu nazvanou „Endurance“. Výsledky ukazují, že po deseti letech ztratil evropský biotechnologický sektor dech. Tržby spadly o 2 % na 12,9 miliard EUR a počet zaměstnanců poklesl o 6 % na 82 100. V minulých letech naopak tržby meziročně rostly průměrně o 30 až 40% a počet zaměstnanců o 10 až 20%.

Současná nepříznivá atmosféra v oblasti financování nutí biotechnologické společnosti, aby radikálně měnily své strategie. Vzhledem k tomu, že se rozšiřuje propast mezi firmami, které mají finanční prostředky a těmi, které je nemají, lze v nadcházejících dvanácti měsících očekávat další propad sektoru. Toto je ovšem nevyhnutelný cyklus, kterým už několikrát prošly firmy v USA, a který nakonec povede k silnějšímu a odolnějšímu odvětví v Evropě.

V roce 2002 získaly podle Ernst & Young evropské biotechnologické firmy na veřejných akciových trzích prostředky na svůj rozvoj jen v objemu 123 mil. EUR, oproti 5,5 miliardám EUR v roce 2000. Rizikoví investoři jsou tedy nuceni pokračovat ve financování dříve podporovaných společností - za standardní situace by tento úkol již převzaly veřejné trhy. To je příčinou dramatického snížení finančních prostředků plynoucích do začínajících firem – ze 70 % veškerého financování v roce 2000 na 35 % na konci roku 2002.

Celkový objem investic do biotechnologických společností klesl z 6,7 miliardy EUR v roce 2000 na pouhých 1,2 miliardy EUR v roce 2002. V minulém roce proběhly pouze tři primární emise biotechnologických firem, zatímco v roce 2000 jich bylo téměř čtyřicet. Rizikové investice byly i tak velmi silné. Roční objem investic 1,1 miliardy EUR je třetí nejlepší výsledek v historii sektoru. Do biotechnologických společností plynulo 26 % ze všech rizikových investic v Evropě, což je nejvyšší podíl společně se sektorem softwaru.

Velká Británie zůstává v čele evropského biotechnologického průmyslu – zdejší společnosti představují 42 % celkové hodnoty odvětví v Evropě a 38 % jeho tržeb. V roce 2002 získaly britské společnosti rizikové investice v objemu 286 mil. EU, zatímco francouzské společnosti 231 mil. EUR a německé pouze 210 mil. EUR.

Podle analýzy Ernst & Young poklesla aktivita v oblasti fúzí a akvizic v biotechnologickém sektoru v roce 2002 na pouhých 29 transakcí, což je nejnižší úroveň od roku 1998. Transatlantické transakce prodělaly dokonce ještě větší propad – o 50 %. Nedostatek hotovosti a politická i hospodářská nejistota způsobují, že společnosti váhají s uzavíráním transakcí, které by případně mohly odčerpat jejich hotovost. Společnosti z USA se většinou poohlížejí po příležitostech na domácí půdě. Proto byly v oblasti fúzí a akvizic v Evropě nejaktivnější v roce 2002 švýcarské biotechnologické firmy (viz příloha tiskové zprávy).

Na druhou stranu počet ziskových biotechnologických společností roste a průměrná ztráta připadající na jednu veřejnou společnost se za poslední čtyři roky snížila o polovinu - na 7 mil. EUR (bez započtení obrovského výkyvu společnosti Elan: ze zisku 0,3 miliardy EUR na ztrátu 2,4 miliardy EUR v roce 2002).

Pozitivní je určitě také fakt, že všech deset největších evropských biotechnologických společností (viz příloha tiskové zprávy) prodávalo v roce 2002 produkty z nichž bylo 8 ziskových – na rozdíl od roku 1997, kdy produkty prodávalo pět společností a jen čtyři byly ziskové.

I přes nepříznivou situaci pokračují společnosti ve vývoji nových produktů. V Evropě je 53 produktů biotechnologických firem, jejichž akcie se veřejně obchodují, ve třetí fázi klinického testování.

Ernst & Young se domnívá, že odvětví má stále ještě určité problémy s regulací a musí se rovněž zaměřit na veřejné mínění v oblastech, jako jsou geneticky upravované organizmy a výzkum kmenových buněk. V názoru na ně není Evropa příliš jednotná. Určité problémy rovněž přetrvávají v oblasti patentové ochrany, cenové politiky u léků a regulačního schvalovacího procesu u léčiv. Všechny tyto otázky mohou ohrozit schopnost odvětví dosáhnout plného potenciálu.

I přes nynější problémy Ernst & Young věří, že biotechnologické odvětví v Evropě má před sebou světlou budoucnost. Velikost evropského biotechnologického průmyslu se zhruba rovná velikosti tohoto odvětví v USA v letech 1994/95, tedy v době, kdy sektor procházel jedním z mnoha cyklických propadů. Od té doby odvětví v USA vrostlo více než třikrát.

Největší sloučení a akvizice evropských společností biotechnologického sektoru v roce 2002
Kupující společnost Kupovaná společnost Datum sloučení či akvizice Hodnota (v mil. EUR)
Johnson & Johnson Tibotech-Virco Duben 306
Berna Biotech (Švýcarsko) Rhein Biotech (Švýcarsko) Květen 246
Versicor (USA) Biosearch Italia Spa (Itálie) Prosinec 226
Serono (Švýcarsko) Genset (Francie) Září 100
Bio-Technology General Corp (USA) Akso Nobel (Francie) Září 96
deCODE Genetics (Island) Medichem Life Sciences (USA) Leden 80
Modex (Švýcarsko) IsoTis (Nizozemí) Prosinec 42
Qiagen (Nizozemí) Geno Vision (Norsko) Květen 27
Proteome Sciences (Velká Británie) Xzillion Proteomics (Německo) Červen 18
LION Bioscience (Německo) Net Genics (USA) Leden 17
Topotarget (Dánsko) Prolifix (Velká Británie) Červen 13

10 největších evropských biotechnologických společností (ke konci roku 2002)

Jméno společnosti Sídlo společnosti Tržní kapitalizace (v mil. EUR) Změna během roku 2002 (v %)
Serono Švýcarsko 6095 - 44
Shire
Pharmaceuticals
Velká Británie 2914 - 56
Celltech Group Velká Británie 1451 - 62
Galen Velká Británie 1436 - 33
Actelion Švýcarsko 894 - 16
Elan Irsko 767 - 95
Qiagen Nizozemí 687 - 76
Powderject Pharmaceuticals Velká Británie 576 - 28
Acambis Velká Británie 449 - 26
Skye Pharma Velká Británie 398 - 32


O firmě:

Informace o Ernst & Young:
Společnost Ernst & Young je přední globální společností na poli profesionálních služeb, která vychází vstříc potřebám svých klientů. Díky rozsáhlým znalostem a praktickým zkušenostem pomáhá svým klientům po celém světě uskutečňovat rychlá a efektivní rozhodnutí ve finančních otázkách; vyhledávat a využívat obchodní příležitosti a řídit možná rizika. Firma má více než 100.000 odborníků působících ve 130 zemích světa. Společnost Ernst & Young je důvěryhodným obchodním partnerem poskytujícím auditorské a daňové služby, jakož i služby v oblasti podnikových financí řízení rizik jak mezinárodním korporacím, tak rychle rostoucím lokálním společnostem. Právní služby jsou poskytovány v různých zemích na světě, kde to příslušný legislativní systém umožňuje.

Pro další tiskové informace prosím kontaktujte:
Lucie Navrátilová, Ogilvy Public Relations, s. r. o., Národní 11, 110 00 Praha 1
Tel.: 221998211, Fax: 221998333, Mobil: 603456924, web: www.ogilvy.cz

Komentáře