Třetina IT manažerů riskuje postihy

Mezi 650 podniky z Velké Británie nemá celá třetina přesnou představu o tom, jaký software se na firemních počítačích vyskytuje. Vyplývá to z průzkumu agentury Vanson Bourne. Pouze 16 procent z oslovených manažerů využívá pro získávání informací o užívaném softwaru specializované systémy SAM.

Třetina IT manažerů riskuje postihy


Mezi 650 podniky z Velké Británie nemá celá třetina přesnou představu o tom, jaký software se na firemních počítačích vyskytuje. Vyplývá to z průzkumu agentury Vanson Bourne. Pouze 16 procent z oslovených manažerů využívá pro získávání informací o užívaném softwaru specializované systémy SAM.

Firmám až na výjimky chybějí informace, jak zaměstnanci užívají instalovaný software. Pouze 16 procent z oslovených manažerů z Velké Británie využívá pro získávání informací o užívaném softwaru specializované systémy, takzvané nástroje pro Software Asset Management (SAM). Ty jsou také často známé jako nástroje pro softwarový management, které automatizují a ulehčují správu licencí k počítačovým programům ve firmě.

Z průzkumu dále vyplynulo, že šéfové IT chtějí stále více rozumět tomu, jak zaměstnanci firemní software užívají (na to poukázalo 82 % respondentů). Důvodem je podle průzkumu zejména zvyšující se potřeba firem vyhovět právním předpisům souvisejícím s legálním užíváním počítačových programů.

Na výsledky průzkumu zareagovala Business Software Alliance (BSA) celosvětovým spuštěním internetových stránek s jasným návodem, jak na věc. Obsahují přehledný a ucelený návod jak nejen ohlídat nelegální instalace, ale především jak snížit náklady na zbytečné investice do softwaru a správně rozdělit získané licence mezi zaměstnance. V ČR se dají potřebné informace najít na internetové adrese www.ZeptejteSeSama.cz. "V Česku i v jiných zemích vyšetřuje policie většinu případů softwarového pirátství ve firmách na základě oznámení některého ze zaměstnanců, ať už současného nebo bývalého. Při využití nástrojů určených ke správě a evidenci počítačových programů se jen těžko může stát, že někdo ze zaměstnanců na firemní počítač nainstaluje něco bez vědomí IT oddělení. Vedení společnosti si tak může být jisté, že instalovaný software je legální a užíván v souladu s licenčními podmínkami," uvedl mediální zástupce BSA Jan Hlaváč.

Komentáře