Uživatelé internetu preferují telefony Nokia

Internetoví uživatelé nejčastěji používají mobilní telefon značky Nokia, jsou s ním nejvíce spokojeni a zároveň uvádějí tuto značku jako jednoznačně nejpreferovanější při potenciálním nákupu nového telefonu. K dalším nejpoužívanějším značkám mobilních telefonů patří Siemens a Sony Ericsson.

Uživatelé internetu preferují telefony Nokia


Internetoví uživatelé nejčastěji používají mobilní telefon značky Nokia, jsou s ním nejvíce spokojeni a zároveň uvádějí tuto značku jako jednoznačně nejpreferovanější při potenciálním nákupu nového telefonu. K dalším nejpoužívanějším značkám mobilních telefonů patří Siemens a Sony Ericsson.

Tyto údaje jsou výsledkem internetového průzkumu NetMonitor Consumer, který zrealizovala výzkumná agentura Mediaresearch na vzorku internetové populace o velikosti více než 1 700 respondentů starších 15 let.

Jaké značky mobilních telefonů vlastní internetoví uživatelé nejčastěji a jak jsou s nimi spokojeni?

Naprostou převahu na českém trhu má značka Nokia, kterou používá více než polovina internetových uživatelů (51 %), přičemž více než 98 % z nich je s touto značkou velmi spokojeno (72,2 %) nebo spíše spokojeno (25,9 %).

S odstupem téměř 35 %, následují značky Siemens s 16,9 % a Sony Ericsson s 15,3 %. Značka Siemens se, i přes velký počet uživatelů, dostala mezi značky s nejvyšším počtem nespokojených uživatelů (6,63 %). Jen 39,9 % z vlastníků mobilního telefonu Siemens odpovědělo, že je s telefonem velmi spokojeno a 53,5 % spíše spokojeno.

Naproti tomu o značce Sony Ericsson prohlásilo 96,4 % z vlastníků tohoto telefonu, že jsou spíše až velmi spokojeni a jen 3,6 % je nespokojeno.

Foto: Nokia

Komentáře