V řízení rizik jsou stále rezervy

Společnost Ernst and Young přednedávnem zveřejnila výsledky globálního průzkumu Companies on Risk: the benefits of alignment (Společnosti o riziku: výhody harmonizace), který byl uskutečněn mezi 441 vedoucími pracovníky významných organizací. Průzkum proběhl v 16 zemích se zvláštním důrazem na velká finanční centra.

V řízení rizik jsou stále rezervy


Společnost Ernst & Young přednedávnem zveřejnila výsledky globálního průzkumu Companies on Risk: the benefits of alignment (Společnosti o riziku: výhody harmonizace), který byl uskutečněn mezi 441 vedoucími pracovníky významných organizací. Průzkum proběhl v 16 zemích se zvláštním důrazem na velká finanční centra.

Podle průzkumu více než dvě třetiny společností (67 %) vnímají, že celková úroveň rizik za poslední dva až tři roky vzrostla. Prakticky stejný podíl společností (66 %) plánuje zvýšit v příštích třech letech výdaje spojené s řízením rizik. Celkem 42 % společností konstatovalo, že v pokrytí svých klíčových rizik, stále existují mezery.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že poměrně často ředitelé firem nechápou plnou míru rizik hrozících v takových oblastech, jako jsou daně či technologie, a že mezi vedoucími těchto provozních oblastí a nejvyšším managementem musí probíhat kvalitnější komunikace. Pouze dvě třetiny dotazovaných pracovníků managementu uvedly, že formální proces vyhodnocení rizik zahrnuje i daňová, technologická, konkurenční a cenová rizika.
Přestože harmonizace řízení rizik s cíli podniku je považována za podstatný aspekt úspěšného řízení rizik společnosti, dvě z pěti světových firem nemají formální procesy, na jejichž základě by harmonizace hodnocení rizik se strategií podniku probíhala.
Komentáře