Eva Racková Z KPMG: poptávka po IT poradenství je nižší než před krizí

Eva Racková, Partner oddělení Management Consulting v KPMG Česká republika odpovídá na otázky týkající se IT poradenství a konzultací v ČR.

Eva Racková Z KPMG: poptávka po IT poradenství je nižší než před krizí


Eva Racková, KPMGCIO BusinessWorld: Jak se vyvíjí zájem o konzultační služby v posledních pěti letech? Jakým způsobem jste v průběhu této doby upravili svou nabídku, aby lépe vyhovovala požadavkům zákazníků?

Eva Racková: Poptávka je sice nižší než před krizí, ale zájem firem o poradenské služby stále trvá. Naši klienti v dnešní složité ekonomické situaci usilují o to, aby jejich firma byla co nejefektivnější. Jsou proto stále náročnější a požadují od nás vysokou kvalitu a přidanou hodnotu za přiměřenou cenu. Snažíme se tedy neustále inovovat a vyvíjet služby, které jsou velmi konkrétní a pomáhají efektivně řešit aktuální problémy, se kterými se naši zákazníci setkávají.

Hledají u vás zákazníci informace o volbě vhodného řešení, o stavu a standardech v jejich vertikále (nákladovost, vybavenost atp.), nebo požadují spíše oponentury dodavatelských nabídek?

Zákazníci hledají spíše informace – čekají od nás velmi dobrou orientaci ve standardech, výbornou znalost situace na trhu, schopnost předložit širokou škálu možných řešení a analyzovat jejich výhody a nevýhody. To vše jim v rámci našich služeb IT poradenství můžeme poskytnout.

Jak u vás vypadá typický obchodní případ v oblasti IT poradenství či konzultací?

Naše obchodní případy lze velice těžko zobecňovat. Každý náš klient je jiný, věnuje se odlišnému oboru podnikání a hledá poradenství v různých oblastech. Nenabízíme tedy standardizovaná řešení, ale naše služby vždy přizpůsobujeme individuální situaci a konkrétním potřebám jednotlivých zákazníků. Poskytujeme širokou škálu poradenských služeb od strategie rozvoje IT přes otázky jeho financování a optimalizace až po jeho bezpečnost. Velmi žádanou službou je zvýšení efektivity IT nebo poradenství v oblasti jeho outsourcingu.

Jak často se na vás různé skupiny zákazníků reálně obrací - jednorázově, několikrát do roka, či v rámci dlouhodobé spolupráce? Reflektujete to nějakým způsobem ve své cenové politice?

Setkáváme se s různými typy spolupráce – může jít o jednorázový požadavek klienta na konkrétní službu (například posouzení bezpečnosti konkrétního řešení nebo analýzu možných řešení konkrétního problému), ale s mnoha zákazníky spolupracujeme dlouhodobě.


Úvodní foto: © Tobias Marx - Fotolia.com
Komentáře