František Balogh z IDC: Zájem o poradenské služby v ČR roste

František Balogh, ředitel rozvoje byznysu ve společnosti IDC CEMA, nám odpověděl na otázky týkající se problematiky IT konzultací a analýz v prostředí České republiky.

František Balogh z IDC: Zájem o poradenské služby v ČR roste


František Balogh, IDCCIO BusinessWorld: Jak se vyvíjí zájem o konzultační služby v posledních pěti letech? Jakým způsobem jste v průběhu této doby upravili svou nabídku, aby lépe vyhovovala požadavkům zákazníků?

František Balogh: Zájem o naše poradenské služby IDC v posledních pěti letech slibně roste, i když i my jsme zaznamenali dopady přechodných poklesů poptávky po IT produktech a službách v roce 2009 a 2011. Zatímco před pěti lety se naše poradenské služby točily zejména kolem mapování a analýzy trhu a vyhodnocování tržních příležitostí pro IT firmy hledající vhodné oblasti pro další růst, dnes je naše nabídka poradenských služeb výrazně širší a zahrnuje mimo jiné i analýzy potřeb a preferencí uživatelů informačních technologií, tvorbu nástrojů pro validaci přínosů a návratnosti investic do IT řešení, ale i podporu při budování partnerských sítí a tvorbě efektivních partnerských programů.

Hledají u vás zákazníci informace o volbě vhodného řešení, o stavu a standardech v jejich vertikále (nákladovost, vybavenost atp.), nebo požadují spíše oponentury dodavatelských nabídek?

Naši zákazníci z řad uživatelů IT se na nás obracejí nejčastěji ještě v koncepční fázi, kdy teprve začínají uvažovat o vhodném řešení a potřebují se zorientovat v dostupných řešeních, zejména s ohledem na aktuální technologické trendy, a identifikovat vhodné dodavatele nabízející nejen zralé IT produkty, ale také přiměřenou implementační a servisní podporu.

Jak u vás vypadá typický obchodní případ v oblasti IT poradenství či konzultací?

Typicky se na nás dodavatelé IT řešení a služeb, kteří IDC znají díky pravidelným zprávám o vývoji na trhu IT a předpovědím technologických trendů, obracejí, když hledají nové příležitosti k dalšímu růstu na stávajícím trhu, nebo uvažují o vstupu na trhy nové. Dá se říci, že prakticky každý obchodní případ v oblasti konzultací je jedinečný, protože náš přístup k němu reflektuje unikátní kombinací faktorů, jako jsou specifické technologické oblasti a trhy, nebo tržní segmenty, jimiž se zabývá, ale také typem zákazníka, jeho kulturou a způsobem, jakým na trh IT nahlíží.

Jak často se na vás různé skupiny zákazníků reálně obrací - jednorázově, několikrát do roka, či v rámci dlouhodobé spolupráce? Reflektujete to nějakým způsobem ve své cenové politice?

Jelikož jsou našimi zákazníci jak dodavatelé, tak i uživatelé IT, máme zákazníky, kteří se na nás obracejí o radu jednorázově, nebo i několikrát do roka. Není neobvyklé, že si u nás zákazník za rok objedná 10-12 individuálních projektů. Pro IT ředitele či vedoucí IT oddělení IT máme k dispozici program Industry Technology Advantage Program – ITAP, v rámci kterého získávají na základě předplatného neomezený přístup k studiím a expertíze více než 1000 analytiků IDC po celém světě.


Úvodní foto: © Pixel & Création - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 10/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře