LinkedIn: Kolik kontaktů je tak akorát?

Někteří lidé se domnívají, že v případě kontaktů na LinkedIn, více je lépe. Proto se také snaží nasbírat jich maximum. Tento přístup je však krajně rozporuplný a může jít o poměrně riskantní strategii.

LinkedIn: Kolik kontaktů je tak akorát?


Podle mluvčí LinkedIn Kristy Canfieldové obecně platí, že kvalita kontaktů je důležitější než jejich kvantita. Čím přímější obchodní styky proběhly (a probíhají) mezi vámi a vašimi kontakty, tím silnější a smysluplnější bude jejich udržování. Pokud jste doposud bezmyšlenkovitě vždy odsouhlasili každou žádost o vytvoření kontaktu, my vám dáme tři důvodu k tomu být v tomto ohledu o něco vybíravější.

1. Nechcete dělat špatný dojem

Častým způsobem seznámení s ostatními je představení některým z vašich kontaktů. Pokud byste se rádi s někým spojili, může se tak stát prostřednictvím lidí, které již znáte, a kdo má danou osobu již přidanou v síti kontaktů. V rámci tohoto představování pak váš známý obvykle pro onoho třetího člověka připojí krátkou noticku o vás.

Problém nastává, pokud máte mnoho kontaktů, které neznáte a žádáte po nich představení dalším osobám. Tito o vás totiž mnoho pořádného většinou nenapíšou (pokud vůbec přistoupí na to, že vás seznámí) a člověka, kterého toužíte poznat tak mohou odradit - a první dojem můžete udělat jen jednou. „Má-li někdo být vaším spojovacím článkem, určitě bude chtít, aby vám mohl důvěřovat a znát vás. Jinak nemá příliš důvodů vyvíjet přílišnou snahu vám pomoci," dodává Canfieldová.

2. Na LinkedIn má seznam kontaktů vypovídající hodnotu o tom, kým jste

Při ponechání původního nastavení LinkedIn všem vašim novým konexím ukazuje váš dosavadní seznam kontaktů. Pokud si nebudete pečlivě vybírat komu přiznáte ono privilegium být mezi vašimi LinkedIn „kamarády", může se stát, že tam pro vás důležité osoby (šéf či potenciální zaměstnavatel) uvidí i osoby z jejich pohledu nedůvěryhodné.

Co vlastně víte o příteli kontaktu, který jste získali na nedávném veletrhu? Zní-li odpověď „nic", znova zvažte, zda si jej chcete přidat do své sociální sítě. A další důvod pro pečlivý výběr lidí: Mohli byste tak náhodou přidat spammera, který se takto dostane i k adresám vašich kontaktů a začne je obesílat nevyžádanými zprávami

„Váš seznam kontaktů je reflexí toho, kým jste, jakožto profesionál. Přidávejte si proto jen známé důvěryhodné osoby, to vzbudí důvěru u všech vašich konexí," podotýká Canfieldová.

3. Při hledání práce rozhodují smysluplné kontakty

LinkedIn zřídkakdy potřebujete více, než když se poohlížíte po novém zaměstnání. Čím smysluplnější kontakty si budujete, tím vyšší je šance, že za vás tyto přihodí dobré slovo, jakmile se rozhodnete kontaktovat potenciálního zaměstnavatele.

„Při budování kontaktů si zkuste položit otázku: Pokud zítra ztratím práci, bude mi tento člověk chtít pomoci?," radí Canfieldová

Komentáře