Oldřich Příklenk z KPC Group: Klienti chtějí nezávislá doporučení

Oldřich Příklenk, výkonný ředitel KPC Group, jež působí jako zastoupení Gartner pro ČR, SR a Rumunsko, odpovídá na otázky týkající se IT poradenství a konzultací.

Oldřich Příklenk z KPC Group: Klienti chtějí nezávislá doporučení


Oldřich Příklenk, KPC GroupCIO BusinessWorld: Jak se vyvíjí zájem o konzultační služby v posledních pěti letech? Jakým způsobem jste v průběhu této doby upravili svou nabídku, aby lépe vyhovovala požadavkům zákazníků?

Oldřich Příklenk: Zájem o služby analytické společnosti Gartner v České republice roste, s výjimkou roku 2009 jde v posledních pěti letech o růst dvouciferný. Gartner systematicky obohacuje portfolio nabízených služeb a posiluje své postavení na trhu akvizicemi jiných společností, dalšími investicemi do vlastního výzkumu a rozšiřováním lokální podpory svých klientů.

Co se obsahové stránky týče, našim klientům jsme v posledních letech pomáhali především s revizemi kontraktů a vyjednáváním s velkými IT dodavateli, kdy v 75% případů dosahujeme deseti až patnáctiprocentního snížení ceny. U mnoha revizí jde o úspory v řádech milionů korun. V loňském a letošním roce jsme zaznamenali zvýšený zájem o benchmarky IT nákladů a revize IT strategií.

Novinkou letošního roku na českém trhu je uvedení technické oblasti Gartner výzkumu, pocházející z akvizice společnosti Burton, a nabídka celosvětově největší databáze serverů a storage, kterou Gartner získal akvizicí IDEAS a který slouží zejména pro modelování přínosů z konsolidací datových center.

Hledají u vás zákazníci informace o volbě vhodného řešení, o stavu a standardech v jejich vertikále (nákladovost, vybavenost atp.), nebo požadují spíše oponentury dodavatelských nabídek?

Naši zákazníci nejčastěji hledají nezávislá doporučení, čeho se vyvarovat, šablony pro urychlení práce, nasměrování v technologických rozhodnutích, informace o technologických trendech nebo poptávají revize strategií, dodavatelských nabídek a kontraktů.

Jak u vás vypadá typický obchodní případ v oblasti IT poradenství či konzultací od A až do Z?

Typickým případem je celoroční podpora šéfa informatiky nebo ředitele provozu, vývoje a údržby aplikací, architektury, IT nákupu, Business Intelligence a bezpečnosti, v jejich práci a každodenním rozhodování. Podpora je realizována mimo jiné přístupem ke znalostní databázi, přímými konzultacemi s analytiky Gartner a lokální podporou.

Jak často se na vás různé skupiny zákazníků reálně obrací - jednorázově, několikrát do roka, či v rámci dlouhodobé spolupráce? Reflektujete to nějakým způsobem ve své cenové politice?

S klienty jsme ve velmi úzkém vztahu, založeném na dlouhodobé spolupráci. Každý klient je jiný, někteří kladou důraz na osobní podporu a lokální interpretaci, jiní se rádi obslouží sami, a využívají hotových analýz, nebo přímého přístupu k analytikům. Průměrné hodnoty jsou proto velmi zkreslující. Nicméně lze říci, že v rámci spolupráce se na nás typický klient obrátí jednou za čtvrtletí s větším strategickým rozhodnutím, a jednou až dvakrát měsíčně využije operativní podpory.


Úvodní foto: © schnubi - Fotolia.com
Komentáře