Využijte recese ke svému prospěchu

V podstatě každá IT organizace pociťuje dopady ekonomické recese. Mnohé omezily rozsah svých služeb, nejedna byla nucena propouštět, většina nových projektů byla zastavena…

Využijte recese ke svému prospěchu


Majorita organizací ze zkrátka snaží ořezat vše, co není absolutně nezbytné pro chod podniku. Tolik k negativnímu dopadu recese, je zde však i světlá stránka věci. Aktuální situace dává firmám šanci pustit se do odstranění neefektivních systémů i služeb a provést změny, které by dříve nepřipadaly v úvahu. Využijte tedy krizi ke svému prospěchu.

Zpochybněte zavedené praktiky - Během recese vedení požaduje maximální efektivitu a je otevřenější novým nápadům. Většina společností má alespoň pár obchodních praktik (a k nim podpůrné aplikace), jichž se v nezměněné podobě drží již dlouhé roky. Tyto byly ovšem často navrženy pro konkrétní ekonomickou situaci či na povel někoho z vedení. A ačkoli již nejsou zdaleka tak efektivní a poplatné aktuálnímu stavu, stále se využívají. Změňte to!

Naplánujte několik rozpočtů - Mnohé korporace mají v záloze připravené kontingenční budgety, v nichž jsou zahrnuty škrty v případě, že obrat nedosáhne očekávané výše, nebo naopak investice, v případě zvýšení obratu. Inspirujte se, identifikujte slabá i silná místa ve fungování společnosti a vytvořte si různé finanční plány, z nichž si vyberete ten nejvhodnější na základě hospodářských výsledků.

Měřte výkonnost - Bez přesných dat mohou například IT služby vypadat příliš draze, což spustí diskuze na téma outsourcingu. Je tedy kritické zapojit systém pro měření nákladů a výkonu IT. Měli byste mít přehled o výdajích na jednotlivé jednotky a IT služby, a následně je porovnat s oborovým standardem.

Soustřeďte se na oblast IT governance - Ekonomická recese stupňuje konkurenci o omezené zdroje a zvyšuje tlak na IT. V těžkých dobách je proto ještě důležitější stanovit jasné priority, učinit patřičné kompromisy a monitorovat aktuální stav.

Buďte pružnější - Kritika nepružnosti IT se v dobách prudkých obchodních změn ještě stupňuje. Pružnější fungování IT a častější dodávka služeb či produktů je proto na místě. Vyvíjíte-li aplikace, přijměte rychlejší vývojářské techniky a plánujte inkrementální aktualizace pro zvýšení funkcionality.

Buďte upřímní - Obtížná ekonomická situace jen umocňuje potřebu časté a upřímné komunikace s akcionáři. Pozorně naslouchejte obavám výkonných pracovníků a navrhujte kreativní řešení. Informujte dodavatele o vašich plánech a omezeních. Upřímná komunikace upevňuje loajalitu a dovoluje ostatním náležitě se přizpůsobit. Pamatujte, abyste svým podřízeným zmiňovali nejen ty dobré, ale i špatné zprávy.

Tato recese může být úmorná a dlouhá. Abyste přežili, soustřeďte se na základní principy IT a podporujte je bezchybným prováděním fundamentálních IT funkcí. Využijte krize k vyklizení korporátní skříně od kostlivců, kteří tam již nemají co dělat. Zbavte se nefunkčních obchodních praktik, odstraňte nadbytečné aplikace i služby, a nahraďte archaické procesy. Dělejte zkrátka vše proto, aby pro vás ekonomická recese nebyla jen soubojem o holé přežití.

 

Komentáře