Auto-id a cloud - kombinace pro růst

Rozvíjející se tržní ekonomika po roce 1989 přinesla požadavek na rychlou a spolehlivou identifikaci zboží i materiálu. Nejprve se objevily čárové kódy v maloobchodě a logistice, později se rozšířily do řady dalších oblastí jako výroba nebo služby. Postupem času přibyly i další technologie automatické identifikace – RFID a hlasové rozpoznávání.

Auto-id a cloud - kombinace pro růst


Dnes si možná málokdo vzpomene na první nástroje na snímání čárových kódů, např. dotykové světelné pero připojené k osobnímu počítači. V dalších letech se začaly především v maloobchodě prosazovat mobilní terminály, pro které byly nejprve vyvíjeny aplikace pro jednoduchý sběr dat, později pro kontrolu údajů a porovnání s databází a skončily u komplexních rozhraní přistupujících k celopodnikovým informačním systémům.

Tak se zrodila „mobilita dat“, která omezuje nutnost papírových dokladů a zároveň přináší zrychlení procesů. Vývoj šel nezadržitelně vpřed až po současnost, kdy je možné pořídit terminály s různými operačními systémy vybavené řadou vestavěných periferií, jako  Wi-Fi, GPRS/3G, Bluetooth, RFID, fotoaparát nebo GPS. Zákazníci dnes od čtečky nevyžadují jenom  snímání kódu, ale očekávají další funkce, tak aby měli data k dispozici v reálném čase a na jakémkoliv místě. Nejde už zdaleka jen o identifikaci zboží, nýbrž o komplexní systémy evidence majetku, mobilního prodeje, podpory servisních techniků v terénu až po systémy řízení skladu. Využívání těchto systémů značnou měrou přispělo k současné vysoké efektivitě práce a snížila se chybovost při přepisu dat.

Typickými zákazníky jsou střední a velké společnosti, které si uvědomují nezbytnost využívání těchto technologií a již mají vybudované IT zázemí pro nasazení Auto-ID řešení. Stále však je početná skupina organizací, pro které jsou tato řešení nedostupná jak z pohledu investic do rozvoje IT infrastruktury, tak z pohledu správy.

Poslední vývoj na trhu cloudových řešení však ukazuje cestu k využití těchto řešení i pro takovéto organizace. Začít používat tyto technologie je totiž překvapivě jednoduché – zákazník nepotřebuje prvotní investici do IT infrastruktury a nemusí pořizovat licence. Jedinou investicí je pořízení čtečky čárového kódu. Platí se pouze za pronájem služby a výkon podle spotřebované kapacity. V nejbližších letech navíc očekáváme rozšíření Auto-ID technologií díky cloudovým řešením, která jsou schopná nabídnout zcela odlišný obchodní model přizpůsobený potřebám a možnostem dalších segmentů trhu.

Autor pracuje jako ředitel společnosti Kodys.


Úvodní foto: © auremar - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 4/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře