Cloud je prostředek, nikoliv strategie

Konference IT leadership trends, kterou uspořádala společnost Gartner 23. června v pražském hotelu Mariott, byla především místem pro setkání IT „lídrů“.

Cloud je prostředek, nikoliv strategie


Konference IT leadership trends, kterou uspořádala společnost Gartner 23. června v pražském hotelu Mariott, byla skutečně především místem pro setkání IT „lídrů“ – společně s generálními řediteli řady předních ICT dodavatelů tu v hledišti seděla plejáda IT ředitelů z bankovního sektoru, průmyslových podniků i státní správy.

Naše pozornost se ale tentokrát zaměřila na přednášející analytiky Gartneru, konkrétně na Martina Plessowa, regionálního viceprezidenta společnosti, který se zaměří na otázku formování a definování IT strategie.

CIO BusinessWorld: Zaujalo mě, že jste ve své prezentaci nepoužil ani jednou slovo „cloud“. Jak jste to dokázal?

Martin Plesow: No někdo to musí dokázat, ne? Hlavní důvod ale je, že cloud sám o sobě není strategie, může to být prostředek k uskutečnění vaší strategie, nikoliv ona sama.

CIO BusinessWorld: Takže když někdo prohlásí, že jeho strategií je cloud, tak je to nesmysl?

Martin Plesow: Ano, asi jako když někdo tvrdí, že chce nabídnout vysokou kvalitu a nízkou cenu.

CIO BusinessWorld: To se mi ve vaší prezentaci také líbilo – a také možnost si snadno nepravdivost onoho tvrzení otestovat.

Martin Plesow: Jistě, cloud prostě můžete zvolit jako jednu z variant s ohledem na cenu, výkon, kvalitu a další kritéria, která hodnotíte na základě vlastní strategie – toho, čeho chcete dosáhnout.

CIO BusinessWorld: Pro podobné cíle jste uvedl jako příklad mít možnost změnit kteréhokoliv dodavatele například v horizontu tří let. Můžete nabídnout další podobné příklady pro dílčí strategie při plánování a řízení IT?

Martin Plesow: Například volba, že společnost bude využívat pouze domácí dodavatele, je častá u vládních organizací a veřejné správy nebo určení určitého minimálního objemu školení, které každý v IT za rok absolvuje, může být skutečně velmi různorodé.

CIO BusinessWorld: Radíte mít jasně a stručně definovanou strategii v písemné, pevně dané podobě. To má výhody, ale možná jistá úskalí – například problém s inovací, využíváním nových nápadů a myšlenek. Jak je to tedy s revizemi oné pevně dané strategie?

Martin Plesow: IT strategie je typicky definována pro stejné období jako obchodní strategie čili je-li obchodní strategie plánována s tříletým výhledem, měla by být IT strategie definována ve stejném horizontu. Každoročně by měly proběhnout její revize a případné úpravy, jsou-li třeba, nicméně obvykle se nejedná o změny vlastní obchodní strategie – to, co se v takových případech mění, je způsob, jak ji IT pomáhá naplňovat, například díky novým technologiím, mění se tedy pouze vlastní způsob provádění, nikoliv cíle a strategie.

CIO BusinessWorld: Doporučujete také, aby IT služby byly popsány či pojmenovány byznysovými názvy, můžete dát pár praktických příkladů?

Martin Plesow: Například nástup nového zaměstnance, kdy je třeba mít připravenou sadu kroků a postupů, jež musí být v rámci IT učiněny, nebo reengineering byznys procesů, projektové řízení, klíčové automatizované procesy, jako jsou zásobování a jeho řízení například v maloobchodě nebo řízení pojistných událostí v pojišťovnictví.

CIO BusinessWorld: Čili se jedná o procesy či postupy, které jsou specifické pro odvětví či konkrétní firmu?

Ano. Některé jsou generické – nástup nového zaměstnance nebo reengineering procesů využívají všechny podniky, to, co souvisí s automatizací konkrétních podnikových procesů, se ale většinou vztahuje k odvětví či organizaci.

CIO BusinessWorld: Když radíte, aby se CIO zaměřil pouze na nestandardní procesy, máme to chápat tak, že ty standardní by měly být outsourcovány či hostovány?

Martin Plesow: Nikoliv. To, zda outsourcujete či hostujete nějaký proces, klidně i nestandardní, je pouze otázka poměru ceny a výkonu – pokud je to levnější, efektivnější, tak jdete cestou outsourcingu. Důvod, proč by standardní procesy neměly být součástí strategie, je prostý – neumožňují se dostatečně konkurenčně odlišit. Například to, že máte nejlepší správu pohledávek na světě, vám jen stěží poskytne výraznou konkurenční výhodu. Chcete se zaměřit na faktory, kterými se můžete odlišit, v těch ostatních stačí být jen přiměřeně dobrý.

CIO BusinessWorld: Navrhujete, aby management vždy nejprve uvažoval v obchodním či byznys kontextu, tedy o tom, co ovlivňuje podnik a co je třeba učinit pro dosažení úspěchu, a teprve poté se s IT začít bavit o tom, jak tomu může pomoci. Mám ale pocit, že v poslední době jsou to právě informační technologie, které zásadně ovlivňují řadu podniků či obchodní kontext – zejména v oblasti služeb a odvětví, které musí být v přímém kontaktu se zákazníky. Nemělo by tedy být IT přizváno do oné diskuse od samého počátku?

Martin Plesow: Máte pravdu, že to, jak velkou roli má IT v tomto procesu a v jaké fázi se stává součástí diskuse, záleží do značné míry na odvětví. Například v oblasti médií představuje významnou součást vlastních produktů či služeb a změn právě technologie, takže IT by mělo jejich význam pro byznys vyhodnocovat od samého počátku.

V případě Applu by například iTunes nemohly vzniknout bez IT. Podobně když bude řeč o bankovnictví a financích, je IT nedílnou součástí vlastního produktu. Na druhou stranu ve výrobním sektoru je jeho podíl na tvorbě přidané hodnoty obvykle výrazně nižší.

CIO BusinessWorld: Hovoříte o IT governance jako o něčem, co umožňuje realizovat podnikovou strategii a funkce požadované byznysem. Neměl by ale CIO mít v rámci své funkce přece jen větší ambice?

Martin Plesow: CIO jistě může mít větší ambice, musí ale pochopit rozdíl mezi poptávkovou a nabídkovou stranou IT v podniku. Podstatou nabídkové strany je, jakým způsobem IT realizuje potřeby a požadavky byznysu – a to jsou rozhodnutí typu, jakou aplikaci či technologii použijeme, která by mělo dělat IT. Poptávková strana IT, tedy na co se má IT soustředit, naproti tomu musí být řízena byznysem. IT samozřejmě může nabídnou nápady a vstupy, ale rozhodnutí musí činit byznys – vstupy a vlastní rozhodování musí být proto v případě poptávky jasně a důsledně odděleny.

CIO BusinessWorld: Mělo by se tedy IT chovat jako nákladové, výnosové, nebo investiční středisko, mělo by používat chargeback?

Martin Plesow: To nelze jednoznačně říci – opět se to liší podle odvětví, velikosti nebo firemní kultury.


Úvodní foto: Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 9/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře