Elektronické předpisy - důvod k radosti či zlosti?

Elektronické lékařské předpisy jsou v poslední době velmi často diskutovaným pojmem. Jedná se o řešení rozsáhlé problematiky, zabývající se vystavováním receptů lékařem a jejich transportem do lékáren elektronickou cestou.

Elektronické předpisy - důvod k radosti či zlosti?


Přestože se již v roce 2009 bylo možné setkat s optimistickými předpověďmi, jak to v roce 2011 bude krásně fungovat, připadá mi, že se cíl každým dnem spíše vzdaluje. Nedávno mě o tom přesvědčila historka kolegy, který dorazil do práce se zpožděním a náladou pod bodem mrazu. Po chvíli naléhání se mi svěřil, že byl s dcerou na vyšetření očí v jedné menší nemocnici a v ordinaci se odehrálo přibližně toto:

Po vyšetření zraku dcery bylo nutné vystavit recept na příslušné léky. Jelikož je v ordinaci nainstalován a používán software pro evidenci pacientů, který umožňuje i tisk receptů, a na receptu je potřeba rodné číslo pacienta, pokouší se sestřička do daného programu zadat rodné číslo, aby vyhledala záznam o pacientovi. Systém však odmítá konkrétní záznam nalézt. Po několika neúspěšných pokusech se sestřička nevzdává a zkouší to jinak. Nechá si záznam vyhledat podle jména a příjmení. Úspěch. Záznam byl nalezen a ukazuje se, že rodné číslo v databázi chybí. Sestřička se pokouší rodné číslo zadat, opravit, bohužel to však není možné. Po několika neúspěšných pokusech to vzdává a lékař vypíše recept ručně. Pak následovala snaha o vytištění zprávy praktickému lékaři. Systém znovu vypovídá poslušnost a na obrazovce se odmítají zobrazit informace o právě vyšetřovaném pacientovi. Po chvíli se však konečně podaří požadované informace zobrazit a vytisknout, nicméně vytištěná zpráva není úplná, chybí v ní adresa pacienta, přestože na obrazovce je patrné, že v systému existuje. Bylo tedy třeba ji vepsat ručně.

Chápu roztrpčení kolegy, který se IT technologiemi pro zdravotnictví zabývá roky. Dovedl si totiž představit frustraci ošetřujícího lékaře a pomocného personálu, pro které je počítač a příslušný software jen nástroj, jakási „elektronická lopata“, která jim má práci usnadňovat. A kam tato frustrace může snadno vyústit: k odmítání a nechuti k zavádění nástrojů podporujících elektronickou preskripci v ČR. O její potřebnosti přitom nelze pochybovat – díky ní budou mít lékař a lékárník se souhlasem pacienta k dispozici správné informace o lécích, které užívá. Pochopitelně za předpokladu, že příslušný software bude práci lékařů usnadňovat.

Co si o tom myslíte vy?

Autor pracuje jako sales engineer ve společnosti InterSystems.


Vyšlo v CIO Business World 6/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře