Historie se opakuje. A v IT dvojnásob

Průmyslová revoluce kdysi podnítila masivní útok dělníků na stroje. Dočkáme se nyní nájezdu nespokojených „ajťáků“ útočících improvizovanými zbraněmi z klávesnic, myší a tabletů na nebohé serverovny, v nichž se skrývá proradný nepřítel – privátní či veřejný cloud?

Historie se opakuje. A v IT dvojnásob


V průběhu tzv. průmyslové revoluce byla část lidské práce v manufakturách převáděna na stroje, aby tak tyto dva elementy ve vzájemné symbióze dosahovaly výrazně vyšší efektivity. Namísto deseti dělníků, kteří pletli punčochy, tak najednou stačil dělník jeden, který však měl k dispozici pletací stroj.

Následné propouštění mělo za následek obrovskou vlnu odporu proti industrializaci – traduje se, že masa povstanuvších proletářů v Evropě během jediného dne zničila více než 1 000 strojů. Neodvratitelné strukturální změny v ekonomice tak byly přinejmenším na čas pozdrženy. Ještě v roce 1970 vydal jeden z renomovaných ekonomů práci, v níž nabádal proti zavádění strojů v méně rozvinutých státech, protože „berou lidem práci“. Dost však již bylo tmářství.

Vzpoura "ajťáků"

Paralela do dnešních dnů je zřejmá – zavádění IT služeb na bázi cloudu povede často k automatizaci procesů, které se v IT odděleních dosud prováděly manuálně. Firmy tak sníží své náklady na oblast informačních technologií, protože budou moci propustit nyní již „nepotřebnou“, a zároveň vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Dočkáme se tedy nájezdu nespokojených „ajťáků“ útočících improvizovanými zbraněmi z klávesnic, myší a tabletů na nebohé serverovny, v nichž se skrývá proradný nepřítel – privátní či veřejný cloud?

Pravděpodobně ne, protože rozvoj výpočetního oblaku s sebou zároveň přináší celou řadu nových příležitostí pro úzce příbuzné profese související například s přizpůsobováním cloudových služeb na míru firemním procesům nebo jejich samotným návrhem. Lze tedy spíše očekávat, že si část z IT zaměstnanců bude muset doplnit své znalosti a dovednosti o výše uvedených službách, u nichž lze očekávat výrazné zvýšení poptávky. Jelikož si sektor IT stále stěžuje na nedostatek odborníků, k velkému propouštění pravděpodobně nikdy nedojde. Jen se ve výsledku bude poskytovat více služeb s nimi spojených a s vyšší kvalitou servisu většímu počtu zákazníků – protože klesající náklady na IT služby nevyhnutelně povedou k růstu poptávky. A to je dobře.


Úvodní foto: © James Steidl - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 12/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře