Podle Intelu nové technologie vyřeší globální problémy

Craig Barrett zahájil letošní veletrh CeBIT výzvou k investicím do vzdělávání, výzkumu a vývoje.

Podle Intelu nové technologie vyřeší globální problémy


 V rámci zahájení letošního veletrhu CeBIT 2009 Craig Barrett, předseda představenstva společnosti Intel, vyzval zástupce technologických společností a představitele rozvinutých zemí k „inovacím a investicím", které podpoří ekonomický rozvoj a vyřeší globální problémy.

Barrettova teze vyplývá z jeho zkušeností „technologického velvyslance" a předsedy instituce Organizace spojených národů (United Nations Global Alliance for ICT and Development). Země, které chytře investují do technologií, jsou lépe připraveny. Zato zemím ignorujícím nebo odkládajícím tyto investice hrozí riziko ztráty konkurenceschopnosti.

Investice do informačních a komunikačních technologií zajistí ekonomickou prosperitu a umožní celosvětovou digitální revoluci. Barrett označil inovace a technologie za „páteř moderní ekonomiky". Domnívá se, že investice do nových nápadů a objevů nejenže stimulují vytváření pracovních míst, ale také zvyšují produktivitu, vedou k novým formám využití energií, zlepšují zdravotní péči a úroveň léčiv a přinášejí spotřebitelům více výhod při nižších nákladech.

Barett zdůraznil také potřebu investic do vzdělávání coby základu silného hospodářství. Mělo by to platit zejména pro rozvinuté země, v nichž dochází k posunu od prosté výroby ke znalostní ekonomice. Řekl také, že rozvojové země mohou využít těchto základů a rozšířit používání počítačů, internetu a dalších technologií ve školních učebnách, aby byli mladí lidé lépe připraveni na konkurenci na pracovním trhu 21. století.

Podle Barretta jsou investice do vzdělávání obzvláště důležité. Více než 75 milionů dětí mladšího školního věku v rozvojových zemích nemá možnost školní docházky a potřebují pomoci se získáním vzdělání.

Craig Barrett také uvedl, že Intel Teach je jedním z nejúspěšnějších vzdělávacích programů společnosti Intel. Jeho cílem je rozšířit možnosti výuky v učebnách prostřednictvím školení učitelů s cílem pomoci integrovat technologie do studijních plánů. V Evropě do této chvíle úspěšně prošlo programem Intel® Teach již více než milion učitelů. Například v Německu byla v tomto programu proškolena celá polovina všech učitelů, neboť je nabízen ve všech německých spolkových zemích, a 89 procent učitelů uvádí, že díky tomuto programu dokážou lépe využít nové technologie ve třídách. Program je učitelům dostupný také v České republice.

 

Komentáře