Je IT ve světě BYOD zbytečné?

V průběhu minulého roku se začal stále výrazněji projevovat trend, v rámci něhož se uživatelé snaží obejít oddělení IT a míří přímo na online servis, jaký nabízí například Google nebo Amazon.

Je IT ve světě BYOD zbytečné?


Společnost BMC dokonce vytvořila speciální program s názvem Cloud Boot Camp nabízející poradenskou službu podobnou manželské poradně, v níž usmiřuje řadové manažery s vedoucími pracovníky z oboru IT tak, aby nebyla porušena žádná pravidla a IT přestalo být obcházeno.

Pokud pracujete v IT, odpověď na otázku v nadpisu našeho článku by pro vás měla být rezolutní "ne". Nicméně téma BYOD mění a posouvá trend rozhodování o technice o další krok blíže k uživateli a v liniových organizacích tak znesnadňuje prosazení servisních služeb IT. Aby se skupiny IT nezačaly tenčit ve svých řadách, budou se muset přizpůsobit.

Rozšíření BYOD – znamení nespokojenosti uživatelů

Důvodem rozšiřování trendu BYOD a konzumerizace je také nespokojenost s tím, jaké služby poskytuje IT. Pokud by byl uživatel toho názoru, že je servis a hardware poskytovaný oddělením IT adekvátní, neměl by pak zřejmě motivaci, aby do firmy nosil své přístroje.

Automechanik, který si do dílny přinese vlastní nářadí, je jasným znamením, že autodílna zřejmě svým zaměstnancům neposkytuje dostatečně kvalitní zázemí. Stejně tak když si zaměstnanci přinesou do kanceláře svůj nábytek (jak to manažeři často dělávají), jedná se o tichý nesouhlas se způsobem plánování prostoru a vybavení.

Jestliže oddělení IT ve světě BYOD pouze nečinně sedí a nesnaží se, aby zaměstnanci přinesená zařízení fungovala bezproblémově, urychlí tím pouze úvahy o tom, jestli firma vůbec spolupráci s IT potřebuje. Nakonec může společnost zjistit, že dělá dostatečné množství věcí sama a IT jednoduše insourcuje.

Je pravda, že poté, co tak organiace učiní, brzy přijde na veškerou práci, kterou oddělení IT vykonávalo – to už ale bude příliš pozdě, protože zaměstnanci budou tou dobou propuštěni a nahrazeni hostingovou nebo servisní společností.

Jak všechny přesvědčit, že IT oddělení má ve světě BYOD své místo

Naděje umírá poslední. Dokonce i ve světě BYOD může být oddělení IT zapotřebí, mělo by ale pracovat jinak než doposud.

  • IT může pomoci s výběrem konkrétního přístroje a doporučením zdrojů pro získání podpory.
  • IT může získat pro zaměstnance množstevní slevy. To sníží náklady na pořízení všech zařízení a prodejce bude s kupujícími zacházet úplně jinak, než když by si každý kupoval přístroj sám.
  • IT může průběžně varovat uživatele ohledně záležitostí bezpečnosti nebo servisu, kterých si každý nemusí být vědom. Je například vhodné sestavit „Pravidla BYOD“ chránící nejen firemní data, ale také pracovníky před případným propuštěním.
  • Především by mělo IT zůstat v kontaktu s uživateli, zjistit, co potřebují a aktivně pracovat na tom, aby si všichni byli vědomi, co všechno pro ně sekce IT dělá a znali její hodnotu pro firmu.


Mnoho rozhodnutí ohledně outsourcingu je založeno na špatných informacích. Pokud si chcete udržet své zaměstnání, mělo by být vaší hlavní prioritou zajištění, aby byli vedoucí pracovníci stále přesvědčeni o nepostradatelnosti vás a vašeho oddělení, ať už pracujete v kterékoliv části společnosti. Při nástupu BYOD je to důležité minimálně pro přežití sekce IT.


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře