Názor: Výrobky a procesy směřují do PLM

Ze všech médií neustále slyšíme, že je krize. Já s tím nehodlám polemizovat, jen vidím, že naši zákazníci, a to jsou v naprosté většině průmyslové podniky, si na nedostatek zakázek nestěžují.

Názor: Výrobky a procesy směřují do PLM


I tak ale cítí potřebu zvyšovat efektivitu své práce, být rychleji na trhu s novým výrobkem, levněji a s lepší kvalitou než konkurence. Hledají, kde dále zvyšovat svoji efektivitu. Postupně dochází k tomu, že jedním z „nástrojů“, který jim může pomoci, je PLM (Product Lifecycle Management) systém.

PLM, jak název napovídá, řeší správu životního cyklu výrobku. Nelze hovořit o nějaké „krabici se softwarem“, ale o celkové změně filosofie podnikových procesů. Žádný systém by se neměl zavádět jen pro systém jako takový, ale s cílem zvýšit konkurenceschopnost. PLM systémy v sobě skrývají překvapivě velký potenciál. Můžeme jít proces po procesu v každém podniku, který má nějaký „vlastní produkt“, a skoro ve všech nalezneme možné úspory, které se navíc dají celkem jednoduše kvantifikovat. PLM je opravdu pro všechny, kdo vyvíjejí produkty, a nemusí to být jen strojírenská firma. PLM systémy nacházejí uplatnění vedle „tradičních oborů“, jako jsou strojírenství a elektronika, také například ve farmacii či potravinářském průmyslu.

Vše, co jsem uvedl výše, vypadá naprosto dokonale, nebo ne? Proč ale člověk nečte příliš často o případových studiích, které by popisovaly úspěšné PLM implementace? Myslím, že důvodů je jako obvykle několik. Na prvním místě je jistě to, že výrobci CAD systémů se chopili příležitosti a ke svému CAD systému v podstatě jakousi podmnožinu PLM nabízejí nebo lépe řečeno vnucují. Jejich partneři jsou profesionálové v prodeji a podpoře CAx aplikací, ale o procesech v podniku toho zpravidla příliš nevědí. Degradují pak PLM na správu dat konstrukční skupiny, někdy dokonce jen na integraci CAD aplikací, protože to je prostředí, kterému rozumějí, ve kterém se umějí pohybovat. Druhý přístup je ze strany dodavatelů ERP systémů. Ti na rozdíl od první skupiny znají většinu procesů ve firmě, ale z jejich pohledů jsou výstupem z vývoje pouze kusovník a výkresy a nemají nejmenší tušení, jak k tomu ti konstruktéři vlastně přišli. Jejich snaha je proto jasná: „ Žádné PLM nepotřebujete, ERP všechno zvládne.“ Poslední skupinou jsou ti, kteří jsou mimo strojírenství, protože obvykle o žádném PLM ani neslyšeli. A jak by také mohli? Dodavatele CAD asi nenapadne vykládat jim o PLM, navíc nerozumějí jejich procesům a dodavatel ERP má přece univerzální nástroj pro všechno.

PLM není marketingovým heslem, je to IT strategie pro efektivní management a sdílení intelektuálního vlastnictví, je to činnost, která může změnit vaše podnikání.

Autor je ředitelem ve společnosti TD-IS (pavel.mares@td-is.cz)


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 3/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře