Richard Guga z Citrixu: Virtualizaci desktopů bude do dvou let používat polovina podniků

Na téma virtualizace desktopů jsme měli možnost pohovořit s Richardem Gugou ze společnosti Citrix.

Richard Guga z Citrixu: Virtualizaci desktopů bude do dvou let používat polovina podniků


CIO BusinessWorld: Podle analýzy, jejímž autorem je Lubomír Karpecki a která byla nedávno uveřejněna na webu CIO BusinessWorldu, je virtualizace serverů již v tuzemských podnicích běžnou realitou. Virtualizace desktopů však na svůj „velký třesk“ zatím stále ještě čeká. Jak situaci v oblasti virtualizace desktopů v českých luzích a hájích vnímáte vy?

Richard Guga, CitrixRichard Guga: Desktopová virtualizace nabývá v posledních letech stále většího významu jako klíčová IT iniciativa v mnoha společnostech i vládních organizacích. Otřásající se světová ekonomika tlačí mnoho zákazníků, aby se zaměřili na strategické IT iniciativy, které mohou adresovat rostoucí touhu podporovat růst operačních výkonů, optimalizovat náročnost na IT bezpečnost, mobilizovat rostoucí diverzifikaci pracovníků a současně pomoct životnímu prostředí.

Čeští zákazníci čelí stejným úkolům, jako jejich protějšky v jiných zemích. Společnost Citrix má podle našeho názoru  v České republice dobrou reputaci v oblasti virtualizace aplikací, ale s posilujícím se a rozrůstajícím se pracovním týmem, nově otevřenými kancelářemi v Praze a zkušenými partnery implementačních řešení vidí i vzrůstající zájem o řešení desktopové virtualizace. Zákazníci se zajímají především o zlepšování kvality doručení, vysokou výkonnost a virtuální pracovní styl umožňující pracovat odkudkoliv a z jakéhokoliv přístroje.

CIO BusinessWorld: Kdy očekáváte, že tento "velký třesk" přijde a jak velký podle vás bude?

Richard Guga: Už dnes si všímáme „big bangu“ v oblasti desktopové virtualizace v celém regionu EMEA včetně České republiky.  V letošním roce jsme zaznamenali dvouciferný procentuální růst a mnoho zákazníků rozšiřuje své systémy, aby naplno využili možnosti virtuálního prostředí XenDesktopu 5. U zákazníků intenzivně roste zájem o síťovou virtualizaci, protože hledají možnosti zahrnutí dalších produktů jako Citrix Netscaler, Branch Repeater a Citrix Cloud servis k tomu, aby zlepšili balanci zatížení, vysokou dostupnost a Fail Over systémy. Tento trend bude v následujících letech dále posilovat, jakmile začnou zákazníci s přechodem k Windows 7. V horizontu tří let bychom chtěli zdvojnásobit naše pole působení ve státech východní Evropy.

CIO BusinessWorld: Kdybyste měl shrnout vývoj v oblasti virtualizace desktopů za poslední dva roky do pouhých pěti vět, jaké by to byly?

Richard Guga: Inovace desktopové virtualizace byla v posledních letech zacílena na jednoduchost, flexibilitu a výkonnost. Když zmíním to nejdůležitější, byla zaměřena na zjednodušování a zvyšování flexibility doručování a řízení několika druhů desktopové virtualizace, ať už se jednalo o desktopovou virtualizaci Local Client, streamované virtuální desktopy, VDI nebo sdílené hostování desktopů. Zlepšení schopností akcelerace, optimalizace a bezpečnosti regulátorů doručování aplikací bylo také klíčové pro růst jednoduchosti podnikové desktopové virtualizační technologie. Nakonec se cloudové technologie rozrostly o schopnosti Desktop as a Service s vysokou kvalitou doručování. Flexcast a HDX technologie byly v popředí těchto inovací.

CIO BusinessWorld: Pokud bychom se zaměřili na budoucí rozvoj virtualizace desktopů – jaké subjekty v ČR vnímáte jako největší adepty pro rychlý pohyb tímto směrem?

Richard Guga: Na světě jsme zaznamenali úspěchy u společností z oblasti bankovnictví, veřejného sektoru a Telco. V České republice patří mezi naše top zákazníky finanční instituce a Telco, ale všímáme si, že stále více vládních institucí, technologické společnosti a maloobchodní společnosti také spouštějí projekty desktopové virtualizace. Považuji mnoho zákazníků z oblasti FSI, jako je například Česká Pojišťovna, za jisté inovátory. Také pozorujeme, že mnoho našich zákazníků v různých odvětvích začíná s desktopovou virtualizací zapojením Networkingu a Cloudu.

CIO BusinessWorld: Pokud dnes virtuální desktopy běží přibližně na jedné dvacetině koncových stanic, jaký bude podle vás tento poměr za dva roky?

Richard Guga: Jak jsem již zmínil, schopnost zapojení stovek či tisíců virtuálních desktopů v jediné chvíli jsem dnes již realitou a na světě máme i několik zákazníků v řádech desetitisíců. Věřím tomu, že stejně jako bude pokračovat celosvětová diverzifikace pracovníků a bude se zvyšovat náročnost na bezpečnost mobilního přístupu ke korporátním datům, adaptace na nové pracovní prostředí velmi výrazně v následujících dvou až třech letech vzroste. Pravděpodobně bude desktopovou virtualizaci využívat padesát až šedesát procent podniků z nejrůznějších odvětví.

Za jednu z hlavních brzd rychlého rozvoje virtualizace desktopů považuje část IT manažerů cenovou politiku dodavatelů patřičných řešení. Jejich požadavky kladené na dostatečně rychlou návratnost investice totiž obvykle nebývají splněny.

CIO BusinessWorld: Očekáváte v této věci rychlý vývoj situace, podobně jako k němu došlo v oblasti virtualizace serverů?

Richard Guga: Ano, mnoho IT manažerů věřilo, že ekonomická stránka desktopové virtualizace se jednou vyrovná virtualizaci serverů a návratnost investice bude rychlá. To je ale bohužel jen jeden úhel pohledu na úspory.  Desktopová virtualizace nabízí mimořádnou pracovní flexibilitu, a když je nasazena efektivně, může mít pozitivní vliv na business, a to hned v několika směrech – vyšší efektivitu prodeje, zlepšení procesů a expanzi na trhu. Pokud se pomůže IT manažerům lépe pochopit celkové benefity desktopové virtualizace pro společnost, vidíme velký potenciál v rozvoji desktopové virtualizace i u oblastí, kde to doposud nebylo běžné. Například u Sales, HR a dalších. Spočítáním návratnosti této inovace jednoznačně pomůže zlepšit diskuzi týkající se návratnosti z investice.

CIO BusinessWorld: Kdo podle vás může z virtualizace desktopů vytěžit nejvíce a komu by naopak tato změna přinesla spíše minimální efekt?

Richard Guga: Mezi ty, pro něž je přínos virtualizace desktopů největší, patří organizace, jejichž business záleží na vysoké flexibilitě, zabezpečenému přístupu k desktopům, aplikacím a datům a to z jakéhokoliv místa a přístroje. V takovém případě jsou daleko důležitější business benefity než IT úspory. Jedná se o lidsky centralizovaný přístup a desktopová virtualizace umožní každé společnosti odpoutat se od tradičních operačních procesů.

Komentáře