Andreas Dieckow z InterSystems: Lidé si na cloud teprve zvykají

Při příležitosti akce Symposium InterSystems 2012 pořádané ve dnech 4. a 5. června 2012 v hotelu Galant v Mikulově nám na naše dotazy odpovídal Andreas Dieckow, vedoucí produktový manažer ze společnosti InterSystems.

Andreas Dieckow z InterSystems: Lidé si na cloud teprve zvykají


Andreas DieckowCIO BusinessWorld: Jak InterSystems reaguje na trend velkých dat a rostoucího podílu nestrukturovaných informací ve firmách?

Andreas Dieckow: Na tuto oblast existují dva pohledy. Jedním je samotné uchovávání velkých dat. V této oblasti jsme tradičně dobří, průběžně zvyšujeme kapacitu a schopnosti naší databáze, která je výkonným srdcem všeho, co děláme. Nad ní máme technologii, která pracuje s živými daty. To je totiž druhý problém velkých dat.

Pokud je chcete analyzovat a pracovat s nimi, musíte je v případě konkurenčních řešení přenést někam jinam a vytvořit datové kostky. My však tvrdíme, že databáze by měla umožnit transakce v reálném čase. Uživatel Caché může vytvářet transakční data (OLTP) a zároveň z nich sestavovat OLAP kostky na stejném stroji, což zajišťuje práci s aktuálními daty. Dále tuto oblast podporujeme bitmapovým indexováním DeepSee a technologií iKnow, která dokáže analyzovat nestrukturovaná data bez ohledu na jejich objem.

Pokud se podíváme na databázi Caché a analytický nástroj DeepSee. Jakými argumenty chcete přesvědčit zákazníka v porovnání s nabídkou své konkurence?

Zaprvé tyto technologie jsou součástí systému, nemusíte si je samostatně kupovat, učit se je a vestavovat do jiného řešení. Vzhledem k tomu, že jsou integrované, můžeme poskytovat OLAP funkcionalitu nad OLTP, čímž umožňujeme zákazníkovi získat aktuální pohled na jeho systém. Zároveň můžeme nabídnout celou řadu přístupových mechanismů,  podložit je objektovou a SQL vrstvou, přidat bitmapy, a tím vším v rámci jednoho řešení zajistit podstatně lepší integraci než kdokoliv jiný.

Dalším významným trendem posledních let je cloud computing. InterSystems začalo spolupracovat s RightScale, aby umožnilo nasazení Caché a Ensemble z cloudu. Máte již zákazníky, kteří používají databázi jako službu?

Máme několik zákazníků, kteří využívají cloudových služeb, a to většinou jako odpověď na vysoké požadavky na výpočetní výkon, které cloud dokáže zajistit. Kalkulace ukazují, že než kupovat stroj s vysokým výkonem, který není plně využit, je výhodnější použít sílu cloudu. Na druhou stranu je jen velmi málo těch, kteří by do cloudu přesunuli živá data. Všichni z nich jsou u Amazonu, protože AWS má velmi dobrý model zajištění proti selhání. Data jsou tak vlastně dvojnásobně zálohovaná – jednou u zákazníka a podruhé v cloudu Amazonu. Problém samozřejmě vzniká při otázce, kdo vlastní data a kdo za ně nese zodpovědnost. To jsou otázky, které odvětví teprve bude muset vyřešit.

Co tedy pozorujete za konkrétní překážky rozvoje nasazení vašich technologií v cloudu?

Nevýhodou je, že si lidé stále ještě musejí na cloud zvyknout a hlavně vyřešit legislativní stránku věci. Problém se typicky objevuje u nemocnic, které jsou zodpovědné za všechna data pacientů. Najednou se objevuje poskytovatel - třetí strana, ke které data tečou. Ačkoliv zákon nestanoví zodpovědnost nemocnice za data pacienta, v případě úniku u poskytovatele bude nemocnice tím, kdo se objeví v titulcích zpráv. Ale je dobře, že se takové otázky objevují, znamená to, že je o cloud zájem a my jsme od toho, abychom to řešili.

Jedním z vašich jasných konkurentů je Oracle. Můžeme od InterSystems do budoucna očekávat integrované řešení, které bude zahrnovat hardware i software?

Ne, snažíme se omezit svůj byznys na jádro, které děláme nejlépe. Věříme, že z pohledu inovací je to správná cesta. Buď prodáváte hardware, nebo software.

Podle informacím na vašem webu poskytujete řešení pro celou řadu vertikál. Které z nich považujete za nejrychleji rostoucí a nesoucí největší potenciál v blízké budoucnosti?

Překvapivě stále roste zdravotnictví, a to ve vysoké míře celosvětově. Úroveň informačních systémů je stále poměrně nízká. V USA máme velmi dobrou pozici i přes silnou konkurenci a chceme tyto zkušenosti přenést i do Evropy. Pozorujeme ale také růst ve finančním sektoru a ve výrobě.


Úvodní foto: © alphaspirit - Fotolia.com
Komentáře