Rozhovor: Dlouhodobá ověřitelnost digitálních dokumentů

O záměru poskytnout dodavatelům nástroje tzv. digitální kontinuity, které jim umožní zajistit, že dokumenty jejich klientů budou dlouhodobě důvěryhodné pro všechny třetí strany v EU, hovoří předseda představenstva Software602 Richard Kaucký.

Rozhovor: Dlouhodobá ověřitelnost digitálních dokumentů


Společnost Software602 spolu s T-Systems získala primát v soutěž IT projekt roku. Co tomu říkáte?

Pochopitelně nás to těší, co jiného.  A budeme se snažit, aby projekt SecuStamp.com příští rok potvrdil, že ocenění bylo oprávněné, mimo jiné i zpřístupněním nových funkcí zejména pro dodavatele aplikací třetích stran.

Když dáme stranou vítězství v soutěži, jak se díváte na projekt SecuStamp.com?

Málokdo si uvědomuje, že v České republice -  na rozdíl od jiných zemí v EU – s digitálními dokumenty reálně žijeme, díky autorizovaným konverzím a datovým schránkám. Vedle všech nesporných výhod to přináší nutnost pamatovat na zabezpečení a důvěryhodnost elektronických dokumentů a dokladů.

SecuStamp.com si dal jako první v EU za cíl poskytnout nástroje tzv. digitální kontinuity. To znamená umožnit dodavatelům, aby s nástroji SecuStamp.com byly dokumenty jeho klientů dlouhodobě ověřitelné pro libovolnou třetí stranu v EU, a to tak, aby to bylo uživatelsky velice jednoduché. To se doufám daří a bude dařit.

Za tím, že se to povedlo a že se to povedlo tak rychle, je strašně moc práce. Stačí připomenout, že dnešní verze dokáže ověřit elektronické podpisy založené na certifikátech více než 70 certifikačních autorit. Navíc jsme prostředí postupně ladili tak, aby bylo pro uživatele opravdu velice snadné. I to znamenalo spoustu práce navíc. Takže bych rád využil této příležitosti a poděkoval svým kolegům, kteří tomu dali hodiny ze svého volného času, a abych poděkoval společnosti T-Systems, která za nás vyřešila záležitosti infrastruktury.

SecuStamp.com je založen na kombinaci dvou technologií: důvěryhodných digitálních dokumentech a cloud computing. Myslíte, že trend je takový, že skutečně všechny nebo téměř všechny aplikace přejdou do cloudu? Chystá se k tomu Software602?

Náš přístup je pragmatický. Projekt SecuStamp.com využívá model cloud computing, protože to je výhodné a protože jsme našli výborného partnera. Určitě je to ale součást širšího trendu, organizace budou chtít přestěhovat svojí infrastrukturu ke cloud providerům a tím i snižovat svoje náklady na interní IT. Ostatně my sami máme základní komunikační infrastrukturu včetně obchodních aplikací v Cloud Google – stačí nám mít dobré internetové připojení. Pro klienty máme k dispozici obě řešení.

Richard KauckýCo bude ta příští velká věc kolem digitálních dokumentů?

Smartphony a tablety. Je zřejmé, že ve spojení s digitálními dokumenty mají potenciál změnit podobu spousty procesů – v tomto smyslu vnímáme smartphone jako autentizační nástroj který nosím stále při sobě a tablet jako mobilní terminál pro agendy v terénu - samozřejmě ve vazbě na naše nově připravované cloudové formulářové technologie. Chceme přispět ke stavu, kdy bude běžné, že když někdo dostane digitální dokument, jako první zkontroluje platnost podpisů a následně autorizuje dokument nebo data podpisem ze svého mobilního zařízení. Je jedno, jestli schvaluji nákupní požadavek v rámci interního procesu nebo dodavatelskou fakturu třetí strany nebo jako fyzická osoba platební příkaz k účtu za telefon.

A vaše další cíle v této oblasti?

Vedle zmíněných mobilních zařízení to bude rozvíjení nástrojů a služeb pro zajištění digitální kontinuity v oblasti dlouhodobé ověřitelnosti a čitelnosti.  Připravujeme pro dodavatele aplikací nástroje a služby, které jim umožní implementovat do svých aplikací jak dlouhodobou ověřitelnost, tak čitelnost dokumentů jednoduchým voláním web services. To je důležité například k tomu, aby jejich zákazníci dokázali vyhovět zákonné povinnosti uchovávat po dobu třiceti let mzdové listy a podklady pro důchodové pojištění.

Dlouhodobá ověřitelnost je samostatná disciplína, která se podle směrnic EU řídí normami ETSI (Evropský institut pro standardy v telekomunikacích – pozn.red). Slova jako PAdES, CAdES a XAdES ještě budeme hodně slyšet. Dlouhodobá vize Software602 je být partnerem našim klientům v elektronizaci dokumentů a procesů pro zvýšení efektivity v jejich podnikání. Dovolte mi příměr - jsme na trhu dvacet let a chceme být pro naše klienty důvěryhodní a čitelní dalších třicet let.

Komentáře