Tomáš Hamr, Conceptica: Cílem je naučit manažery projekty řídit, nikoliv bačovat

Tomáš Hamr ze společnosti Conceptica nám zodpověděl naše dotazy týkající se Akademie projektového řízení.

Tomáš Hamr, Conceptica: Cílem je naučit manažery projekty řídit, nikoliv bačovat


CIO BusinessWorld: Možná bychom se mohli na úvod zeptat: Jaký je stav projektového managementu v Čechách?

Tomáš Hamr: Bohužel musím říct, že zatím je to stále spíše v plenkách. V oborech, jako je finančnictví či energetika, už sice v řízení projektů dost pokročili, v ostatních odvětvích jsou ale z pohledu projektového řízení skutečně velké rezervy. Například IT firmy, které dodávají projekty, sice říkají: „Máme to pod kontrolou, projekty řídíme“, ale pokud bychom to měli opravdu seriózně vyhodnotit, tak to není zase tak moc pravda. Z toho pak vychází i jistá pověst nespolehlivosti, kterou IT občas trpí. Jsou to ty známé situace, kdy je v projektu něco slíbeno, ale pak to není dodáno, protože projekt nebyl od začátku až do konce správně řízen. Jak já s oblibou říkám, projekty jsou často spíše „bačovány“, nikoliv skutečně řízeny. To je bohužel dost rozšířený jev, který IT projektům často nedodává moc velkou vážnost a důvěru.

CIO BusinessWorld: To asi také vychází z rozšířeného názoru, že postačí dodat ty správné technologie a ono už to pak nějak samo poběží…

Tomáš Hamr: Jenže ono to právě nepoběží, rozhodně ne samo. Kromě technologií je třeba, aby projekt řídil skutečně zkušený projektový profesionál s příslušnými odbornými dovednostmi, který bude mít ale také dovednosti interpersonální, to, čemu se říká soft skills. Musí umět pracovat v týmu a s týmem, musí jej být schopen motivovat. Samozřejmě kromě toho musí vědět, jak projekt nastartovat, kdy a jak jej ukončit, musí mít věcné a projektové znalosti - jaké používat pomůcky, šablony atd. A tohle všechno chceme projektovým manažerům v naší Akademii předat.

CIO BusinessWorld: Jak vlastně vznikla myšlenka Akademie projektového řízení? Je to něco zcela nového, něco co tu ještě nebylo?

Tomáš Hamr: Naše společnost pořádá jednorázové kurzy v jednotlivých oblastech projektového managementu a soft-skills už několik let, je to jedna z našich klíčových specializací. Když jsme nad vším ale přemýšleli v souvislostech, tak jsme si uvědomili, že na trhu zatím neexistuje systém uceleného vzdělávání, které by projektovým manažerům z pohledu schopnosti řídit projekty umožnilo postoupit do vyšší ligy. Z pohledu ucelenosti a promyšlenosti je to tedy novinka.

CIO BusinessWorld: Pro koho je akademie navržena, kdo bude typický student?

Tomáš Hamr: Typicky půjde o mírně a středně pokročilé projektové manažery. Jsou to lidé, kteří již mají s řízením projektů osobní zkušenosti, kteří je ale potřebují rozšířit, doplnit a lépe vstřebat. Jednou cestou samozřejmě je metoda učení se za pochodu, na samotných projektech. Ta má jistě své výhody, ale z pohledu firmy je to varianta, řekněme docela nákladná. My firmám nabízíme, aby zainvestovaly zhruba stejnou nebo menší částku, jakou vynaloží na jednou měsíční mzdu takovéhoto manažera do tréninku. Získat podobné znalosti a zkušenosti by mu jistě trvalo řádově déle než jeden měsíc. Možná bychom mohli říct, že jde vlastně o způsob, jak si zrychleně „vyrobit“ seniorní projekt manažery. Kvalitních seniorních „projekťáků“, kteří dokážou projekty dotáhnout do úspěšného konce je na trhu málo a jsou velmi drazí. Z pohledu firmy směrem k perspektivním zaměstnancům může jít i o velmi zajímavý benefit. Projektový manažer získá kvalitní vzdělávání, které potenciálně zvýší jeho cenu na trhu práce.

CIO BusinessWorld: A kdybychom se na věc podívali z pohledu firmy: Kdo ve firmě by měl mít zájem svého člověka do Akademie přihlásit?

Tomáš Hamr: Především jsou to IT ředitelé, pod něž projekt manažeři často spadají. Ve větších organizacím, kde mají i projektové kanceláře, to bude zřejmě její šéf. Projekt manažeři také často spadají pod finanční ředitele, generální ředitele  a v neposlední řadě pod šéfy výroby v IT firmách.

CIO BusinessWorld: Můžete říct pár slov k obsahu a organizaci Akademie?

Tomáš Hamr: Akademie se skládá z 9 jednodenních tréninků rozdělených tematicky do 4 modulů, přičemž každý modul se zaměřuje na určitou fázi životního cyklu projektu. Účastníci se naučí jak projekt efektivně a v souladu se zadáním nastartovat, dle jakých metodik ho řídit, jak zajistit jeho stabilitu a zvládnout krizové a konfliktní situace, jak provádět projektový audit či jak projekt správně ukončit. Akademie tedy v podstatě provede účastníka celým projektem – od samotného záměru projektu, přes plán, realizaci a ukončení, to vše formou tréninku a příkladů z praxe. Časový plán je navržen tak, aby se dal skloubit s pracovním vytížením. Celá Akademie, tedy 9 jednodenních tréninků trvá 3 měsíce, mezi jednotlivými tréninky je vždy zhruba dva týdny pauza.

CIO BusinessWorld: Proč jste zvolili takovéto schéma?

Tomáš Hamr: Především proto, že projektoví manažeři jsou velmi zaměstnaní lidé a jen velmi těžko si mohou dovolit na několik dní opustit projekt a jít se školit. Navíc mezi jednotlivými kurzy budou mít za úkol zpracovat nějaká témata, která se bude týkat uplatňování nově nabytých znalostí při práci na jejich projektech.

CIO BusinessWorld: Tedy něco podobného jako třeba na MBA?

Tomáš Hamr: Ano. Zároveň mohou se školiteli konzultovat věci, které aktuálně na svých projektech řeší. To je pro ně myslím taky velmi užitečná věc.

CIO BusinessWorld: Kdo bude na Akademii školit?

Tomáš Hamr: Jednotlivé moduly povede zhruba 5 různých školitelů, kteří jsou odborníky na danou oblast. Všichni mají zkušenosti s řízením rozsáhlých projektů v řádu stovek milionů korun. Jde o projekty spojené s nasazováním ERP systémů, například SAPu, budování infrastruktury, updatu aplikační základny.

CIO BusinessWorld: Kdybyste měl na závěr říct, co je na Akademii nejvíce zajímavé?

Tomáš Hamr: Především její charakter či filozofie. Výsledná podoba je výsledkem velmi podrobných diskusí a konzultací s mnoha úspěšnými projektovými manažery a vedoucími projektových kanceláří. Z toho nám vyplynulo, že nejlépe bude vzdělávání zaměřit hodně prakticky, na získání skutečně využitelných informací a na osvojení si funkčních návyků pro řízení projektů. Nejde skutečně o žádné formalizované vzdělávání vycházející výhradně ze striktních metodických rámců. Primárně chceme upozorňovat na důležité věci a souvislosti v rámci projektového řízení. Cílem je osvojit si správné návyky a zbavit se jisté apatie k určitým částem projektového řízení.

CIO BusinessWorld: Nějaký příklad?

Tomáš Hamr: Projekt manažeři mají například často problém akceptovat „business case“ coby nástroj nastavení a řízení projektu. Mezi zkušenými projekt manažery se jedná o obecně uznávanou věc, přesto to na projektech většinou není používáno. Podobně se věci mají i s  praktickým využitím řízení rizik.

 


Ing. Tomáš Hamr

 

Tomáš Hamr je výkonným ředitelem společnosti Conceptica s.r.o.. Zabývá se zvyšováním efektivity podnikání v oblasti služeb, zejména v oboru informačních a komunikačních technologií. Díky úzké oborové specializaci získal zkušenosti v oblasti řízení projektů restrukturalizace a implementace inovovaných firemních strategií, zvyšování efektivity obchodních týmů a zavádění zákaznicky orientovaného projektového řízení.

Komentáře