Tomáš Vocetka ze Skype: připravujeme integraci s Microsoft Live, Bing i Office

Tomáš Vocetka, který působí jako ředitel sekce Desktop Portfolio Engineering ve společnosti Skype, nám prozradil několik zajímavostí o budoucím směřování této komunikační služby.

Tomáš Vocetka ze Skype: připravujeme integraci s Microsoft Live, Bing i Office


Skype v současnosti v ČR provádí expanzi z hlediska počtu zaměstnanců. Jaké cíle za tímto posilováním lidských zdrojů stojí?

Náborová kampaň, kterou spouštíme v pěti zemích Evropy, souvisí s výrazným růstem společnosti, který byl v roce 2011 dále povzbuzen akvizicí společností Microsoft. V současné době jsme v bodě, kdy se chystáme realizovat řadu našich dlouho připravovaných zásadních projektů, ať již v oblasti zdokonalování stávajících produktů či vývoje nových. Od přílivu nových odborníků si slibujeme především možnost uvést tyto plány v život a tím dále posílit pozici Skype na trhu informačních technologií.

Na jakých projektech budou noví zaměstnanci pracovat?

Noví zaměstnanci rozšíří stávající týmy, které se podílejí na strategických programech Skype, jako je například vývoj naší nové aplikace pro Windows 8 a další důležité projekty.

Jak se daří hledání nových monetizačních modelů pro služby, které Skype poskytuje?

Skype průběžně hledá nové cesty, které nám mohou pomoci poskytovat našim uživatelům stále lepší služby. V současné době v této oblasti například zkoumáme a vyhodnocujeme využití reklamního potenciálu z hlediska jeho přínosu pro naše uživatele.

Jakým způsobem se změnilo směřování Skypu po akvizici společností Microsoft v roce 2011?

Naším cílem bylo vždy umožňovatlidem po celém světě komunikovat a sdílet své zážitky prostřednictvím Skype. Na této strategii se po akvizici nic nezměnilo, naopak, akvizice nám zpřístupnila potenciál Microsoftu který využijeme pro další rozšíření a zlepšování nabídky služeb Skype.

Pokud bylo cílem akvizice dosažení synergického efektu s produkty Microsoftu, kde vidíte největší prostor pro jeho reálné dosažení?

Uživatelé produktů Microsoft od nás očekávají integraci služeb Skype s produkty, které denně používají. Proto pracujeme na vývoji nového klienta Skype pro Windows 8 a plánujeme i užší integraci s dalšími aplikacemi  Microsoftu – Windows Live, Bing, Office a další.


Úvodní foto: Skype
Komentáře