Abstrakt implementoval Byznys Win

Společnost Abstrakt, specialista na výrobu reklamy, implementovala systém Byznys Win.

Abstrakt implementoval Byznys Win


Společnost Abstrakt, specialista na výrobu reklamy, implementovala systém Byznys Win.

Základním požadavkem společnosti na nový informační systém byla možnost sledování zakázky s důrazem na okamžité zjištění stavu, ve kterém se zakázka nachází a na jednoduchost obsluhy. Při řešení byl využit modul Zakázky a za pomoci funkcionality systému BYZNYS Win jsou osoby pracující na zakázce informovány a průběhu a stavu rozpracovanosti jednotlivých zakázek.
Dalším krokem implementace bylo nasazení modulu na řešení internetového obchodu iBYZNYS.

Komentáře