Aquasoft pro tureckou celní správu

Aquasoft zvítězil ve významném zahraničním tendru. Jedná se o zakázku na dodávku Integrovaného tarifního systému pro tureckou celní správu a jeho integraci do stávajícího celně-deklaračního systému Turecka.

Aquasoft pro tureckou celní správu


Aquasoft zvítězil ve významném zahraničním tendru, kterému věnovala pozornost řada velkých a známých evropských IT firem. Jedná se o zakázku na dodávku Integrovaného tarifního systému pro tureckou celní správu a jeho integraci do stávajícího celně-deklaračního systému Turecka.

Společnost Aquasoft je v rámci zakázky generálním dodavatelem Integrovaného tarifního systému (ITMS) a na jeho dodávce spolupracuje s další českou IT firmou a lokálním partnerem. Projekt je financován Evropskou komisí v rámci její pomoci kandidátským zemím se zaváděním systémů kompatibilních se systémy Unie.

„Řešení pro Integrovaný tarifní systém je skutečným srdcem celně-deklaračního systému každé země,“ říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Hlavním úkolem tohoto systému je ochrana hospodářského prostoru země prostřednictvím kategorizace zboží a tarifních opatření. V případě EU se za hospodářský prostor považuje území všech členských států, všechny tyto země proto uplatňují jednotnou ochranu celého prostoru, a to právě prostřednictvím svých ITMS systémů, které jsou vzájemně kompatibilní.

Turecko jako kandidátská země musí prokázat připravenost na vstup do EU, tedy mimo jiné mít svůj ITMS systém kompatibilní s EU. Systém ITMS proto bude zajišťovat následující funkce:

  • Systém kvót
  • Tarifní zvýhodnění
  • Antidumpingová cla
  • Výpočet cla, poplatků a případných daní
  • Zemědělské složky cel
  • Problematiku standardních dovozních, doporučených a minimálních cen
  • Dovozní zákazy, omezení a dohled
  • Vývozní zákazy, omezení, dohled a refundace
  • Rizikovou analýzu


Vývoj nového informačního systému bude dokončen v dubnu 2010 a jeho rozpočet je 1 570 000 EUR. „Tento systém je navržen tak, aby splňoval požadavky dané Evropskou unií a zároveň co nejvíce odpovídal specifickým požadavkům turecké celní správy,“ říká Petr Franc. Aquasoft podle něj u této zakázky čerpá z dlouholetých zkušeností, získaných při vývoji systémů pro Celní správu ČR. Jedná se především o celně-deklarační systém a systém pro správu spotřebních daní. Tuzemské celní řízení přitom vykazuje jednu z nejrozsáhlejších elektronizací a nejnižších chybovostí v celé EU.

Aquasoft nejen že splnil náročná kvalifikační kritéria tendru, ale ve velmi silném konkurenčním prostředí nabídl řešení, které výběrová komise vyhodnotila jako nejlepší. „Zúročili jsme tak více než roční práci příprav nad nabídkou do tohoto tendru,“ uvádí Petr Franc. Vítězství Aquasoftu podle jeho slov mj. potvrzuje, že domácí firmy z oboru informačních a komunikačních technologií dokážou v mezinárodním srovnání velmi dobře obstát. Česká republika se tak může v zahraničí prezentovat nejen pověstnými zlatými ručičkami, ale i jako seriózní hráč na poli znalostní ekonomiky.
Komentáře