AutoCont získal zakázku Vodafonu

AutoCont získal zakázku Vodafonu


AutoCont v rámci projektu DMS for customer care pro Vodafone zdigitalizoval 1,5 milionu stran dokumentů, které byly následně importovány do dokumentového systému IBM FileNet P8.

V rámci systému IBM FileNet P8 je využit systém Business Process Management k řízenému zpracování zákaznické dokumentace.

Před začátkem projektu probíhalo zpracovávání smluv, formulářů a žádostí od zákazníků v papírové podobě. Totéž se týkalo i archivace dokumentu. Projekt digitalizace, který řešil zefektivnění tohoto procesu přechodem na elektronické zpracovaní, měl dvě části:

  • Digitalizace archivu zákaznických dokumentů
  • Implementace systému FileNet a Kofax pro elektronické zpracování zákaznických dokumentů – skenování papírových dokumentů nebo dokumentů zasílaných faxem, následné automatické vytěžení a výstupní kontrola a ukládání dokumentů prostřednictvím workflow do dokumentového systému FileNet P8

Dokumenty zasílané zákazníky jsou nyní zpracovávány příjmem zákaznických faxů nebo skenováním v prostředí systému KOFAX Ascent Capture. V rámci zpracování jsou vytěžovány údaje, které jsou pak odesílány do prostředí systému FileNet. Zde je připraveno workflow pro zpracování přijatých dokumentů.

Přínosem pro Vodafone je podle AutoContu zjednodušení a zrychlení vyhledávání dokumentů zákazníků v archivu, zrychlení zpracování zasílaných dokumentů zákazníkům a snížení rozsahu práce s papírovými dokumenty.




Komentáře