Business Intelligence: šest kroků k úspěchu

V dnešní vysoce konkurenční ekonomice je schopnost podniku včas a efektivně implementovat systémy business intelligence (BI) jedním z významných faktorů pro jeho úspěch, nebo dokonce přežití. S pomocí správných metodologií, architektur a technologií může BI pro firmy znamenat doslova terno. Proto musí každá organizace stanovit své klíčové požadavky na BI tak, aby docílila konkurenční výhody.

Business Intelligence: šest kroků k úspěchu


V dnešní vysoce konkurenční ekonomice je schopnost podniku včas a efektivně implementovat systémy business intelligence (BI) jedním z významných faktorů pro jeho úspěch, nebo dokonce přežití. S pomocí správných metodologií, architektur a technologií může BI pro firmy znamenat doslova terno. Proto musí každá organizace stanovit své klíčové požadavky na BI tak, aby docílila konkurenční výhody.

Ještě předtím by ale měla vytvořit strategickou vizi včetně strategie implementace BI, řízení rizik a odůvodnění nákladů. Veškeré hmotné i nehmotné výhody pro podnikání je rovněž třeba pečlivě zvážit, a to s vědomým odstupem od technologických faktorů. Můžete být úspěšní, pokud nasadíte BI v postupných krocích a fázích, přičemž se ve všem musíte soustředit na optimální postupy a související metodologie.

Mnohé organizace již disponují vybavením potřebným k implementaci BI aplikací, jako je monitorování klíčových výkonnostních indikátorů, balanced scorecards, executive dashboards, informačních skladů či dalších analytických aplikací. Přesto se jen zřídkakdy rozhodnou pro přístup zaměřený na BI. Tudíž většina z nich nedokáže identifikovat některé
běžné obchodní a technické rozdíly mezi konvenčními systémy a BI aplikacemi. K úspěchu BI projektu by jeho manažeři a vedení firmy měli:
• Vyhnout se nákladných chybám tím, že si uvědomí odlišnosti mezi BI a běžnými aplikacemi.
• Navrhnout aplikaci BI napříč organizací jakožto vícedimenzionální systém pro zjišťování informací a tvorbu výkazů.
• Dodržet buď vývojové fáze uvedené v tomto článku, nebo zavést odzkoušené metodologie využívané v jejich firmách.

Metodologie Atre: Srozumitelný přístup k zavádění BI
Skoro všechny vývojové projekty BI procházejí od svého počátku po implementaci celkem šesti fázemi. Ale na rozdíl od konvenčních aplikací se musí BI kontinuálně vyvíjet spolu s měnícím se podnikáním a podmínkami na trhu. Což znamená, že implementace BI není lineárním procesem, viz následující graf.
Komentáře