Business Intelligence: šest kroků k úspěchu - 3

V dnešní vysoce konkurenční ekonomice je schopnost podniku včas a efektivně implementovat systémy business intelligence (BI) jedním z významných faktorů pro jeho úspěch, nebo dokonce přežití. S pomocí správných metodologií, architektur a technologií může BI pro firmy znamenat doslova terno. Proto musí každá organizace stanovit své klíčové požadavky na BI tak, aby docílila konkurenční výhody.

Business Intelligence: šest kroků k úspěchu


Fáze 2
Plánování, návrh a budování BI infrastruktury
Lepšího rozhodování lze dosáhnout, pokud mají příslušní pracovníci bezpečný a snadný přístup k provozním údajům stejně tak ­jako k datům transakčním. Infrastruktura by měla měla být zabezpečená, měli byste mít plán obnovení provozu po katastrofě, podporovat vyhledávání jak ve strukturovaných, tak v nestrukturovaných údajích. S aktivitami v oblasti součinnosti byste měli začít pomocí podnikových portálů, a dále s využitím iniciativ ve znalostním managementu a správě obsahu.
Podniková infrastruktura se skládá jak z technických, tak z netechnických částí. Nejprve je nutno podstoupit zhodnocení technické infrastruktury. Zde se vyžaduje od oddělení IT následující: posoudit stávající platformy, vyhodnotit a vybrat nové produkty, vytvořit zprávu u technické infrastruktuře, rozšířit stávající plat­formu. Dále se zaměřte na netechnickou složku infrastruktury, která zahrnuje tyto úkoly:
Posouzení netechnických součástí infrastruktury – organizace musí vytvořit netechnickou infrastrukturu proto, aby zabránila vzniku stavu, kdy se prostředí BI pro podporu rozhodování stane stejně roztříštěným, jako je operativní rozhodování a systémy pro jeho podporu. Aktivity v oblasti firemní infrastruktury technického i netechnického charakteru jsou aktivitami strategickými a celopodnikovými.
Plně zdokumentovaná podniková infrastruktura obsahuje nejméně pět částí: model fungování podniku; model firemních procesů, jenž ukazuje, jakým způsobem firma vykonává svoje funkce; model firemních dat (také někdy nazývaný modelem podnikových logických dat či firemní informační architekturou), který popisuje, jaká data jsou součástí obchodních aktivit organizace; inventář aplikací; archiv metadat, jenž zahrnuje popisné údaje o jednotlivých modelech.
Vytvoření zprávy o vyhodnocení netechnické infrastruktury – tato zpráva dokumentuje nedostatky stávající netechnické infrastruktury a její navrhovaná vylepšení. Měla by pokrývat schopnosti vyhledávání údajů, součinnosti, nástroje znalostního managementu a zabezpečení; každý ze zmíněných bodů bude diskutován dále v tomto článku.
Začněme nejprve vyhledávacími schopnostmi. Součinnost by měla být rovněž ve správě zahrnuta. Nezapomínejte na to, že spolupráce není omezena na oddělení, vyžaduje integraci znalostí o zákaznících, konkurentech, tržních podmínkách, dodavatelích, obchodních partnerech, produktech a zaměstnancích.
Nejcennější hodnoty vašeho podnikání – znalosti – jsou uchovány primárně v hlavách vašich zaměstnanců. Tyto hodnoty nutně ztratíte, pokud je nedokážete konzistentně identifikovat, posbírat, uložit a rozšiřovat.
Zlepšete svou netechnickou infrastrukturu. Při plánování projektu uveďte odhad časové náročnosti modifikace nebo vylepšení netechnických prvků infrastruktury, stejně jako odhad trvání zavedení prvků nových.

Výsledkem aktivit fáze 2 by měl být:
• návrh a implementace požadované infrastruktury
• tvorba a rozšíření fyzických sítí
• zavedení bezpečnostních požadavků
• nasazení podnikových portálů, řešení pro správu obsahu a sy­stémů znalostního managementu

Fáze 3
Návrh, budování a řízení historických
a provozních informačních skladů
BI umožňuje organizacím informovaně rozhodovat za pomoci provádění analýz trendů, předpovědí, dolování dat a statistického zkoumání dat v informačních skladech. Ty jsou schopny poskytnout odraz výkonnosti v různých časových obdobích a také napomoci při realizaci taktické a strategické analýzy.
Na tomto místě uvádíme aktivity, jež je třeba provést pro efektivní využití těchto informací.
Stanovte požadavky kladené na data znalostními pracovníky a těmi, kteří rozhodují ve vaší firmě – to zahrnuje definici problémů týkajících se analýzy, která často chybí vzhledem k nedostatečnému pochopení výkonnosti podniku a informačních potřeb, a také vztahů mezi různorodými zdroji údajů. Problém představuje i kvalita dat.
Měli byste posoudit tři druhy zdrojů informací ...


Více v BW 1/2004
Komentáře