Česká spořitelna fakturuje elektronicky: první je ČEZ

Řešení pro elektronickou fakturaci dodává České spořitelně TietoEnator. V první fázi budou moci využívat výhody řešení všechny podnikatelské subjekty v ČR bez ohledu na to, u kterého bankovního domu mají veden svůj účet.

Česká spořitelna fakturuje elektronicky: první je ČEZ


Řešení pro elektronickou fakturaci dodává České spořitelně TietoEnator. V první fázi budou moci využívat výhody řešení všechny podnikatelské subjekty v ČR bez ohledu na to, u kterého bankovního domu mají veden svůj účet.

V blízké budoucnosti se počítá s jeho rozšířením i pro domácnosti. Česká spořitelna nabídne službu elektronické fakturace počátkem druhé poloviny roku 2007.

"Službu elektronické fakturace nabídneme všem typům firem. Podniky budou moci pro odesílání přijímání i uložení faktur využívat webový portál, nebo budou moci prostřednictvím svých podnikových systémů přenášet fakturační data automaticky,“ řekl David Marek, ředitel úseku Korporátní zákazníci České spořitelny. „Prvním zákazníkem a současně partnerem České spořitelny v oblasti elektronické fakturace v roce 2007 se stane Skupina ČEZ,“ dodal Marek.

K hlavním výhodám elektronické fakturace patří snížení nákladů a nižší chybovost ve fakturaci. Příjemce zaznamená úsporu ve formě poklesu administrativních nákladů, a to díky obdržení fakturačních dat ve strukturované podobě, což umožňuje promítnout přijaté doklady přímo do podnikových a účetních systémů. Na straně odesílatele se jedná o úsporu především přímých nákladů spojených s tiskem faktur a poplatkem za poštovné. K dalším neméně významným přínosům nové služby patří i zkrácení doby doručení faktury, automatizace souvisejících procesů a zlepšení vztahů se zákazníky.

Komentáře