Evropská centrální banka chce celoevropskou platební kartu

Visa Europe vyvinula V PAY, debetní kartu určenou speciálně pro Evropu. V PAY umožní bankám, které dosud vydávají pouze domácí debetní karty, přejít na produkty kompatibilní se SEPA, které lze používat po celé Evropě.

Evropská centrální banka chce celoevropskou platební kartu


Visa Europe vyvinula V PAY, debetní kartu určenou speciálně pro Evropu. V PAY umožní bankám, které dosud vydávají pouze domácí debetní karty, přejít na produkty kompatibilní se SEPA, které lze používat po celé Evropě.

***tisková zpráva společnosti VISA

Visa Europe vítá zprávu Evropské centrální banky nazvanou „Jak Eurosystém vnímá karty SEPA“.

Evropská centrální banka ve své zprávě mimo jiné konstatuje: „Eurosystém očekává, že v následujících letech se objeví přinejmenším jeden projekt celoevropské karty.“ Zpráva dodává, že takový projekt by zvýšil rozmanitost a konkurenci na trhu.“

Rovněž upozorňuje, že „řešení vycházející ze zájmů akcionářů“ by mohlo vést k „přílišnému cenovému nárůstu“ a dospívá k závěru, že „existence přinejmenším jednoho projektu vlastněného evropskou bankou by snížilo riziko cenového nárůstu.“

Peter Ayliffe, prezident a CEO společnosti Visa Europe, prohlásil: „I když zprávu musíme ještě detailně prostudovat, shodujeme se s Evropskou centrální bankou v tom, že dohled nad bankovními systémy musí být pro bezprostřední budoucnost jednou z hlavních priorit. Visa Europe velice silně podporuje vytvoření SEPA a vybudování opravdu vnitřního trhu pro platby: SEPA posílí konkurenci na trhu a z ní potom budou profitovat zákazníci. Zároveň si uvědomujeme potřebu a zájem evropských bank kontrolovat tento zásadní aspekt jejich podnikání.“

„Již minulý měsíc jsme deklarovali svůj závazek pokračovat jako nezávislá evropská členská instituce řízená z Evropy evropskými bankami a usilující o prospěch evropských zákazníků. Nyní můžeme prohlásit, že díky své jedinečné struktuře se Visa Europe stala jedinou skutečně celoevropskou organizací nabízející platební systémy,“ dodal Peter Ayliffe.

„Jsme rádi, že zpráva upozorňuje na nutnost konzistentního přístupu v komunikaci mezi evropskými a národními regulátory. Toto je klíčová podmínka pro zajištění dalšího rozvoje moderních a inovativních platebních systémů v Evropě.“

Aby se SEPA stala co nejdříve skutečností, vyvinula Visa Europe produkt V PAY, debetní kartu vyvinutou speciálně pro Evropu. V PAY umožní bankám, které dosud vydávají pouze domácí debetní karty, pohodlně přejít na produkty kompatibilní se SEPA, které lze používat po celé Evropě.

Řešení V-PAY vychází z technologie chipu a PIN. Nabízí tudíž vysokou míru zabezpečení a je nejvyspělejším produktem uvedeným na evropský trh. Vzhledem k tomu, že nad vývojem produktu dohlížely regulační orgány EU, lze říci, že svou charakteristikou a zaměřením dokonale reaguje na potřeby evropských zákazníků.

Navíc Visa Europe implementovala nový systém zpracování transakcí, který poskytuje evropským bankám nejnovější technologie a umožňuje jim fungovat a soutěžit na otevřenějším a konkurenčnějším evropském trhu.

K 1. lednu 2007, tedy plný rok před konečným termínem SEPA, budou všechny produktové platformy Visa Europe, všechny provozní regulace, zpracující systémy i cenové tarify plně kompatibilní se SEPA. Od 1. ledna 2007 bude moci každá banka sdružená ve společnosti Visa Europe (celkem jde o banky ze 34 zemí) vydávat produkty Visa, které budou plně kompatibilní se SEPA.

Komentáře