Helios Orange pro těžké stroje

Více, než padesátiletou historií se může pochlubit firma ST a.s. (Silniční technika), která se letos v létě stala zákazníkem informačního systému Helios Orange podobně jako její mateřská společnost KOBIT.

Helios Orange pro těžké stroje


Více, než padesátiletou historií se může pochlubit firma ST a.s. (Silniční technika), která se letos v létě stala zákazníkem informačního systému Helios Orange podobně jako její mateřská společnost KOBIT.

Před zavedením systému Helios se v ST používal jiný typ informačního systému, který byl poměrně kvalitní, ale v některých oblastech nepokrýval činnost firmy do takové míry, jako v mateřském KOBITu systém Helios Orange. Po začlenění ST ke společnosti KOBIT začal proto management obou firem uvažovat o nutnosti sjednocení informačních systémů v obou firmách.

„Majoritní akcionáři společnosti ST se rozhodli, že nadále chtějí získávat veškeré informace prostřednictvím informačního systému, s nímž mají v KOBITu dlouholeté pozitivní zkušenosti, včetně podpory a služeb ze strany jeho tvůrce, společnosti LCS,“ říká Ladislav Knap, ředitel ST.

V polovině května 2008 byla mezi společnostmi ST a LCS podepsána smlouva a neprodleně byla započata implementace systému. Dokončena byla již 30. června téhož roku a od 1. července je zde informační systém v ostrém provozu.

Ve společnosti ST jsou kromě jádra systému implementovány moduly Kontace, Účetnictví, Pokladna a majetek, Banka, Oběh zboží, Nákup a prodej, Zakázky, Fakturace a pošta a účetní výkazy. Systém má také k dispozici nástroje přizpůsobení a různé měrné jednotky.

„Od nového systému si slibujeme především získávání shodných manažerských informací a používání shodných formulářů u firem, které tvoří portfolio dodavatelů firmě KOBIT,“ předpokládá Ladislav Knap.

O zavedení systému Helios se nyní uvažuje i pro slovenskou dceřinou firmu KOBIT-SK.

Komentáře