IT infrastruktura v moderní organizaci

Jak by měla vypadat architektura IT infrastruktury v moderní organizaci, někdy označované jako "real-time enterprise"? Gartner pod tímto pojmem vnímá organizaci, která má dostupné a především neustále aktuální informace, bez nichž by řízení jejich klíčových obchodních procesů vázlo nebo nemohlo být v čas vykonáno. A to se dnes většinou neobejde bez dobré IT infrastruktury.

IT infrastruktura v moderní organizaci


Jak by měla vypadat architektura IT infrastruktury v moderní organizaci, někdy označované jako "real-time enterprise"? Gartner pod tímto pojmem vnímá organizaci, která má dostupné a především neustále aktuální informace, bez nichž by řízení jejich klíčových obchodních procesů vázlo nebo nemohlo být v čas vykonáno. A to se dnes většinou neobejde bez dobré IT infrastruktury.

V prosinci proběhl v pražském hotelu Andel's k tomuto tématu seminář Gartneru za podpory BusinessWorldu jako mediálního partnera. Řízení IT infrastruktury je nejen hlavní náplní šéfů provozu, kteří rozhodují o investicích právě do infrastruktury. Úzce souvisí také s IT architekturou, a to zejména z důvodu nutnosti ji dlouhodoběji plánovat a sledovat trendy. V neposlední řadě je infrastruktura předmětem obchodní činnosti řady lokálních a globálních firem. Seminářem provázeli analytici Rakesh Kumar a Andrew Butler.

IT INFRASTRUKTURA A TECHNOLOGICKÉ PRIORITY PRO ROK 2007
Jednou z nejsledovanějších pravidelných analýz Gartneru již tradičně bývá průzkum mezi šéfy informatiky. Informatika v našem regionu je typicky řízena samostatně vyčleněnou pozicí CIO (Chief Information Officer), případně spadá do kompetencí finančního ředitele nebo do kompetencí přímo člena představenstva. Gartner Inc. každý rok zkoumá, jaké jsou priority těchto klíčových manažerů v IT a zároveň provádí srovnání s prioritami jejich byznys managementu. Následující tabulka zachycuje pořadí priorit podle celosvětového výzkumu.
Analytik Rakesh Kumar shrnul, že typická organizace stále vydává podle průzkumů Gartneru mezi 50-70 procenty IT rozpočtu na údržbu stávající infrastruktury a stávajících procesů (cca 50 % na servery, WAN, hlasové služby, helpdesk, podporu koncových uživatelů; 20 % na provoz a podporu existujících aplikací). Na inovace IT typicky zbývá pouze 10 % z rozpočtu.
Klesající jednotkové ceny hardwaru, zvyšující se míra automatizace a prosazování virtualizace směřují k úspoře provozních nákladů. Tyto pro uživatele pozitivní trendy však neutralizuje rostoucí komplexita prostředí a aplikačního portfolia, a tak v budoucnosti Gartner neočekává, bohužel, výrazné snížení celkových nákladů na údržbu infrastruktury.

ZRALOST IT INFRASTRUKTURY
Při otázkách, kterým směrem by se IT infrastruktura měla v podnicích vyvíjet, seznámil analytik Rakesh Kumar účastníky semináře s modelem zralosti IT infrastruktury a modelem zralosti procesů řízení IT.
Gartner očekává, že do roku 2010 pouze méně jak 5 % velkých organizací dosáhne nejvyšší úrovně 4 (tvorba hodnoty) v modelu zralosti IT procesů řízení. Dosažení úrovně 4 předpokládá dvě nezbytné kompetence:

1. Provozovat IT efektivně tak, aby podporovalo firemní procesy.
2. Inovovat a zlepšovat firemní procesy, produktivitu zaměstnanců, a tím dosáhnout nejvyšší zralosti IT procesů.

Většina organizací nedělá ani jedno. Dosažení čtvrtého stupně vyžaduje, aby organizační struktura a procesní nástroje podporovaly priority organizace. Většina organizací je v současnosti na úrovni 2, případně 3. Organizace, ve kterých je IT vnímáno jako kritický faktor úspěchu při dosažení podnikových cílů, vyžadují po IT úroveň 4.
Organizace by měly samy rozhodnout, zda dosažení úrovně 4 je pro jejich existenci nezbytné. Ze zkušeností Gartneru vyplývá, že dosažení úrovně 3 trvá minimálně tři roky, typicky však spíše pět až šest let. Organizace k dosažení používají procesní metodiky, například ITIL. Při snaze o dosažení úrovně 4 Gartner doporučuje například metodiku Six Sigma, a to nejen z důvodů sladění komunikace v rámci organizace. Gartner neočekává, že by do roku 2009 byl na trhu dostupný integrovaný procesní software s plnou podporou nástrojů pro architekturu.
Model zralosti infrastruktury je obdobný a je provázán právě s modelem zralosti řízení IT. Základními kritérii pro přechod mezi jednotlivými stupni (od chaotického po tvorbu hodnoty) jsou rychlost prováděných změn, forma financování, způsob "komunikace" s byznysem (existence SLA), způsob využití zdrojů, organizace IT a posledním vstupem je model zralosti řízení IT.
A nejsou modely jen zábavou pro teoretiky? Nikoliv. Tyto modely pomáhají uvědomit si, kde IT infrastruktura je a co dělat, když ji chceme posunout na vyšší úroveň a více propojit informatiku s firemními cíli. A to je to, co chce byznys slyšet.

DATOVÁ CENTRA
Jedna z predikcí Gartneru pro rok 2007 říká, že 50 % datových center (celosvětově) se bude potýkat s nedostatečným zásobováním elektrickou energií a nedostatečným chlazením. Gartner se ale domnívá, že v příštích pěti letech budou dostupné prostředky pro řešení energetické krize. Výrobci pracují na energeticky úspornějších čipsetech, systémech řízení spotřeby či chlazení. Očekáváme také vznik integrovaných systémů, které budou v reálném čase monitorovat a řídit spotřebu a nároky serverů.
A co je další trend? Zelené IT - tedy nápady na další využití potřebného velkého množství energie v datových centrech (například k vytápění sousedních budov) budou ovlivňovat nejen náklady organizace, ale i její dobré jméno v očích veřejnosti.

RTI A SOA VE HŘE
Release Management a řízení služeb aplikací získává znovu na popularitě. Pomocí RTI lze měnit IT služby, jak je potřeba, a navíc efektivně. Oba procesy bývaly populární v době mainframů, dnes usnadňují SOA a RTI a především umožňují dobře otestovat naplánované změny v infrastrukturních, aplikačních a provozních procesech. Řízení aplikačních služeb v podmínkách SOA a RTI znamená vyšší nároky na diagnostiku v reálném čase a následné opravné nebo optimalizační úlohy. Existence Release Managementu také klade vyšší nároky na spolupráci s IT architekturou (plánování upgradů, výměna zastaralého hardwaru) a nároky na monitorování výkonu, plánování kapacit a řízení priorit RTI. Požadavky řízení služeb aplikací a releasů se sice podobá tomu, co známe z dob mainframů, ale dnes jsou komplexnější kvůli distribuovaným aplikacím a provozní architektuře, čímž jsou náročnější na procesy, integraci procesů a větší komunikaci v rámci organizace.
Poslední část semináře přednášel Andrew Butler, který se specializuje na problematiku serverů. Ve svém bloku se věnoval trendům v této oblasti, trendům v oblasti serverových operačních systémů a platforem, zvládnutí rizik v turbulentním prostředí serverových technologií, přehledům trhu, nezávislému zhodnocení klíčových hráčů na trhu i tématu virtualizace. Na závěr semináře představil Andrew druhou verzi modelu pro výběr serverů podle zatížení (SEM model), jehož plná verze je dostupná pro klienty Gartneru.

Autorka pracuje jako Gartner Marketing Manager.

Komentáře