Jak dobýt Čínu

Čína není pro každého, protože logistické náklady na dopravu produktů do této země, z ní i po jejím území jsou vysoké. Spočítejte si, zda a jak by Čína mohla hrát nějakou roli v úvahách o budoucnosti vaší firmy.

Jak dobýt Čínu


Čína není pro každého, protože logistické náklady na dopravu produktů do této země, z ní i po jejím území jsou vysoké. Spočítejte si, zda a jak by Čína mohla hrát nějakou roli v úvahách o budoucnosti vaší firmy.

Když Arvinder Surdhar v roce 1990 odjel do Číny, aby tam dal dohromady joint venture mezi IBM a jedním čínským podnikem na výrobu PC, skončil u výroby něčeho, co opravdu nečekal: u lepenkových krabic.

„Když jsme otevřeli ty první dodávky z Číny, bylo v krabicích víc prachu než čehokoliv jiného,“ vzpomíná Surdhar, který pracuje jako ředitel globální logistiky pro divizi integrovaného dodavatelsko odběratelského řetězce IBM. Hodně počítačů bylo poškozeno v důsledku problémů, které jsou prakticky všudypřítomné a sužují americké firmy podnikající v Číně i nyní, o patnáct let později: rozbité, prašné a přetížené silnice (a železniční tratě); roztříštěná logistická síť, kdy dodávky jsou nakládány a vykládány podle momentálního rozmaru agentů na hranicích v jednotlivých provinciích, přetížené přístavy, kde výrobky leží ve vlhkých kontejnerech celé týdny, než jsou konečně naloženy na loď. „Museli jsme sami přijít se speciálními těsnými a přiléhavými obaly a krabicemi se silnějšími stěnami a vůbec obalovým materiálem, který by absorboval nárazy a odolával prašnému a vlhkému prostředí,“ vysvětluje Surdhar.

Nutnost pořizovat nové krabice ale mnoho nezměnila na tom, že vyrábět počítače v zemi, kde mzdy dělníků, řidičů kamionů a přístavních nakladačů představují desetinu platu jejich protějšků ve Spojených státech, je pro IBM stále nákladově výhodnější. I když změnit mohla. Podle výzkumu provedeného poradenskou firmou Booz Allen Hamilton se může stát, že logistické náklady na dopravu výrobků do Číny, po Číně a z Číny nakonec převáží výhody nižších nákladů získaných tím, že podnikáte právě v Číně. Pokud mzdové náklady při výrobě produktu na Západě představují 25 procent nebo méně z celkových výrobních nákladů, může být pro firmu výhodnější, když ponechá výrobu na Západě.

Kromě logistických komplikací mohou existovat i jiné faktory, v jejichž důsledku bude riziko podnikání v Číně vyšší než potenciální úspory – například nepružné výrobní linky nebo omezená schopnost řady čínských továren zvládnout konstrukční změny provedené na poslední chvíli. Rozbité, zaprášené, nesprávně specifikované nebo pozdě dodané počítače nejdou na odbyt, bez ohledu na to, jak málo stojí jejich výroba. Po počátečním logistickém klopýtání společný podnik IBM začal nakonec šlapat, říká Surdhar, a vyráběl pro IBM i servery vyšší střední třídy (část vyrábějící PC byla počátkem loňského roku prodána čínskému gigantu Lenovo). Jiným firmám se s jejich společnými podniky tolik nevedlo. Zajistit, aby produkty vyráběné v Číně vypadaly, fungovaly a byly dodávány tak, jak bylo dohodnuto, zůstává dodnes velkým problémem.
Komentáře