Jak sladit firemní informační systém s firemními procesy

Implementace firemního informačního systému, který je používán více podnikovými útvary, má hodně co do činění s pracovními procesy, podle kterých se ve firmě pracuje. Vedle systémů s nálepkou „workflow management“ mezi takové systémy rozhodně patří systémy označované jako CRM (obchodní a marketingová podpora), OSS (operační podpora), spisová služba, řízení výroby, řízení nákupu a prodeje, správa pohledávek a mnohé další. Rozhodně nesmíme zapomenout na systémy řízení jakosti vedené podle ISO 9001:2000 či jiného modelu jakosti (Six Sigma, CMMI apod.)

Jak sladit firemní informační systém
s firemními procesy


Implementace firemního informačního systému, který je používán více podnikovými útvary, má hodně co do činění s pracovními procesy, podle kterých se ve firmě pracuje. Vedle systémů s nálepkou „workflow management“ mezi takové systémy rozhodně patří systémy označované jako CRM (obchodní a marketingová podpora), OSS (operační podpora), spisová služba, řízení výroby, řízení nákupu a prodeje, správa pohledávek a mnohé další. Rozhodně nesmíme zapomenout na systémy řízení jakosti vedené podle ISO 9001:2000 či jiného modelu jakosti (Six Sigma, CMMI apod.)

Zavedení systému s vlivem na podnikové procesy tyto procesy v nejlepším případě respektuje a podporuje, často definuje a vytváří; v nejhorším případě musejí být procesy upraveny či přímo pokřiveny tak, aby se daly se systémem „sladit“. Taková systémová „podpora“ pak nejenže pracovníkům komplikuje život a brnká na jejich ­trpělivost, ale především brzdí firmu jako celek a často omezuje její rozvoj právě tím, že se nové produkty nedaří podpořit systémem, takže musí být obcházen. Proč to nastává a co s tím?

Hlavními příčinami problémů jsou:
1. Při výběru systému si management neuvědomuje, že jeho zavedení má vliv na firemní procesy. Typickým příkladem je nevyjasněné vlastnictví procesů a s tím související spory o přístupová práva a odpovědnosti za data.
2. Management si sice uvědomuje, že systém procesy ovlivňuje, ale vnitřní procesy nebyly zmapovány, nabo -- a to snad nejčastěji -- jejich zmapování neodpovídá realitě, která se odo doby jejich vytváření či dokumentace měnila.
3. Ve firemních procesech je mnoho výjimek, které je činí nepopsatelně složité. To je (bohužel) většinou kombinováno s malou vůlí procesy napravit.
4. Byl vybrán systém, který procesy nepodporuje, připadně je podporuje, ale neumožňuje jejich aktualizaci, takže systém nedokáže držet krok s vývojem firmy.
Komentáře