Logica dodavatelem pro finskou státní pokladnu

Logica dodavatelem pro finskou státní pokladnu


Finská státní správa začala budovat rozsáhlý interní informační systém, který má obsáhnout kompletní finanční a personální administrativu napříč všemi státními organizacemi. Ve veřejném výběrovém řízení o jeden z největších IT projektů ve finské veřejné správě zvítězila společnost Logica, která dne 30. září 2008 podepsala o dodávce smlouvu s finskou Státní pokladnou, odpovědnou za realizaci projektu. Celková hodnota projektu plánovaného na čtyři roky je zhruba 50 milionů Eur.

Zkušební provoz v prvních třech státních organizacích bude dle současných plánů spuštěn v roce 2010. Ministerstvo vnitra a všechny organizace v jeho administrativní struktuře toto řešení zprovozní v roce 2011. Zbytek státní administrativy by se měl do systému zapojit mezi lety 2012 a 2014. Finálně bude systém pokrývat všechny státní organizace (s výjimkou univerzit) a bude mít okolo devadesáti tisíc koncových uživatelů, což z něj činí jeden z nejrozsáhlejších informačních systémů ve finské státní správě.

Šéf oddělení Státní pokladny, Mikko Kangaspunta, vysvětluje: „Státní instituce v tuto chvíli používají pro finanční a personální správu rozličné informační systémy, které si samy opatřily. Naším úkol je nasadit jednotný informační systém, propojit tak procesy napříč všemi státními organizacemi a servisními centry, a tím dlouhodobě dosáhnout značných úspor.”

Za realizaci a správu tohoto centralizovaného systému je odpovědná finská Státní pokladna, přičemž tato odpovědnost jí zůstane i po dokončení systému.

Řešení společnosti Logica je založeno na technologii SAP a na vlastním systému pro správu mzdové agendy „Pro realizaci tohoto projektu máme velmi dobré předpoklady, neboť jako dodavatelé současných systémů jsme důkladně seznámeni se specifiky fungování finanční a personální správy účetních oddělení,“ zdůraznil Kimmo Koivisto, vrchní ředitel Logica Finland. „Máme také bohaté zkušenosti s implementací řešení SAP, náš mezinárodní tým expertů na SAP čítá 3300 osob. Při tvorbě informačního systému pro finskou Státní pokladnu tak zužitkujeme naše mezinárodní znalosti a zkušenosti z podobných projektů," dodal.

„Projekt finské Státní pokladny, stejně jako již dříve realizované projekty podobného charakteru například ve Velké Británii, Francii nebo v Nizozemí, dávají záruku úspěšného zvládnutí projektu české Státní pokladny na vysoce profesionální úrovni,“ uvedl Pavel Sedláček, obchodní ředitel divize Utilities & IDT & Public Division, z české pobočky společnosti Logica. „Budeme totiž schopni využít naše mezinárodní know-how z podobných řešení v zahraničí a zároveň zhodnotit znalosti a zkušenosti špičkových odborníků společnosti Logica jak z ČR, tak ze zahraničí,“ dodal Pavel Sedláček.

Komentáře