Minerva ČR vybrána jako dodavatel PIS pro výrobu dveří

V březnu tohoto roku vyhlásila společnost SOLODOOR veřejné výběrové řízení na zakázku na kompelxní ERP. Při konečném hodnocení a výběru systému a jeho dodavatele byl jako vítězný vybrán ERP systém QAD Enterprise Application (QAD EA) a dodavatel Minerva Česká republika.

Minerva ČR vybrána jako dodavatel PIS pro výrobu dveří


Česká akciová společnost SOLODOOR je nástupnickou organizací bývalé divize Dřevařské výroby SOLO Sušice. V roce 1998 zahájila výrobu interiérových dveří a od roku 2004 rozšířila výrobu o obložkové zárubně. V současné době je SOLODOOR a.s. předním výrobcem a dodavatelem interiérových dveří a zárubní s produkcí více než 230 000 kusů dveří pro tuzemský i zahraniční trh.

V březnu tohoto roku vyhlásila společnost SOLODOOR veřejné výběrové řízení na zakázku „Pořízení komplexního informačního systému ERP“. 25. března proběhlo v SOLODOOR otevírání obálek s nabídkami, které předložilo patnáct firem. Při konečném hodnocení a výběru systému a jeho dodavatele byl jako vítězný vybrán ERP systém QAD Enterprise Application (QAD EA) a dodavatel Minerva Česká republika.

QAD EA bude pokrývat komplexně činnosti společnosti SOLODOOR a.s. v oblastech výroby, řízení kvality, financí a distribuci. V oblasti výroby bude společnost využívat také modul Lean Manufacturing a čárové kódy, které budou zavedeny i pro oblast distribuce včetně EDI komunikace s dodavateli. V pokročilém plánování výroby SOLODOORu pomůže aplikace Preactor. Dodány budou také moduly pro evidenci majetku, modul Řízení lidských zdrojů a Řízení dokumentů. Dodávku ERP systému bude doplňovat HW řešení, které obsahuje dodávku a instalaci serveru, mobilních čteček pro čárové kódy a zařízení pro elektronickou docházku. Projekt je rozvržen do čtyř etap s plánovaným rutinním provozem od července 2009.

Komentáře