Názory z praxe: Co pálí českého CIO

Další díl oblíbeného seriálu, ve kterém vám představujeme názory a připomínky těch nejpovolanějších – šéfů podnikového IT. Dnes je řada na Viktoru Máchovi, řediteli odboru IT společnosti Leasing České spořitelny.

Názory z praxe: Co pálí českého CIO


Další díl oblíbeného seriálu, ve kterém vám představujeme názory a připomínky těch nejpovolanějších – šéfů podnikového IT. Dnes je řada na Viktoru Máchovi, řediteli odboru IT společnosti Leasing České spořitelny.

Téma vztah dodavatele IT služeb k zákazníkovi je téma věčné a nevyčerpatelné. V oboru IT působím již přes 15 let a během této doby jsem měl možnost vnímat tento vztah jak ze strany zákazníka, tak ze strany dodavatele. Nejčastější problém vztahu dodavatel-klient spatřuji v samotném skloubení požadavků, které se týkají rozsahu zadání projektu, času na jeho realizaci a náchylnosti k implementování změn v zadání během samotné realizace. Ve srovnání s minulostí jsou na české i nadnárodní IT dodavatele kladeny stále vyšší požadavky na daleko větší kvalitu poskytovaných služeb. Proto se více než dříve stává nutnou součástí takovýchto dodávek i povinné projektové řízení a pokud dochází ke změnám, je nutno trvat na změnovém řízení.

Plány do budoucna

V příštím roce budeme pokračovat v dalším zvyšování stability provozovaných on-line aplikací a rozšíření jejich dostupnosti na dobu 24 x 7. S tím jsou spojeny aktivity na dobudování záložních datových center a funkční plány obnovy IS po havárii.

Kromě toho budeme klást důraz na prověřování a zvyšování IT bezpečnosti informačních systémů a aplikací, jak ve vztahu na ochranu klientských dat, tak na předcházení kolizím při zpracování samotných transakcí mezi jednotlivými aplikacemi.

Je dobře, že za uplynulých 10 let si stále častěji management společností uvědomuje, že jakékoliv strategické rozhodnutí má přímý dopad do oblasti informačních systémů. Proto by dnes již mělo být standardní, aby se na přípravě podkladů úsek IT podílel a jeho stanoviska měla potřebnou váhu při konečném rozhodování.

----------------------------------
Viktor Mácha, ředitel odboru IT společnosti Leasing České spořitelny: "V současné době jsou podle mého názoru klíčové zejména problémy, které se týkají procesů spojených s centralizací a optimalizací všech podpůrných IT činností, s požadavky na samotnou dostupnost IT systémů a zajištění maximálního komfortu pro klienty. Jedná se především o zachování či zvýšení stability systémů, maximální dostupnosti provozovaných on-line aplikací s důrazem na snižování celkových provozních i investičních nákladů do IT.
Další z řady problémů spatřuji v malé nabídce kvalitních a odborně vyzrálých specialistů či specialistek pro specifické odborné aktivity v oblasti IT na pracovním trhu. V souvislosti s omezenou nabídkou na trhu práce a vytížeností IT specialistů ve firmě jsou kladeny stále větší nároky na výběr IT dodavatelů, poskytujících služby odpovídající kvality a rozsahu. Optimalizování sítě dodavatelů jde ruku v ruce s cílem snižování celkových nákladů na provoz IT při zachování vysoké kvality poskytovaných služeb."


Ilustrační foto: Microsoft
Komentáře