Open source pro podniky

Volba nejlepšího softwarového řešení pro podporu podnikových procesů se vždy odehrává v mezích dvou základních, avšak zpravidla protichůdných kritérií – a to vysokými nároky na možnosti funkcionalitu a požadavkem na co nejnižší náklady. Jestliže si lámete hlavu nad řešením otázky „koupit, či vyvíjet“, pak by vaší pozornosti neměla ujít oblast open source softwaru.

Open source pro podniky


Volba nejlepšího softwarového řešení pro podporu podnikových procesů se vždy odehrává v mezích dvou základních, avšak zpravidla protichůdných kritérií – a to vysokými nároky na možnosti funkcionalitu a požadavkem na co nejnižší náklady. Jestliže si lámete hlavu nad řešením otázky „koupit, či vyvíjet“, pak by vaší pozornosti neměla ujít oblast open source softwaru.

Ve chvíli, kdy vystane potřeba implementovat nový softwarový systém pro podporu firemních procesů, stojí IT manažer hned na začátku před zásadním rozhodnutím, které ovlivní nejen realizaci takového projektu, ale i celý zbytek životního cyklu aplikace včetně její údržby. Zatímco základní otázka – zda příslušné řešení koupit či vyvinout vlastními silami – zůstává po léta stále stejná, její význam se v kontextu vývoje trhu podnikových aplikací mění.
Nákup softwarového produktu představuje určitou sázku jistotu, nicméně nejedna firma se obává, že pro ni z hlediska nákladů bude znamenat značné břemeno. Mnozí z dodavatelů se ale v posledních letech více zaměřili i na trh malých a středních firem, díky čemuž jsou dnes dostupná i mnohá méně komplexní řešení za přijatelné ceny. Ovšem po agregaci finančních položek souvisejících s kontrakty na instalaci, údržbu a podporu se náklady mohou stále pohybovat v nepříznivých dimenzích.

Na druhé straně vývoj softwaru „od nuly“ se jeví jako nákladově výhodný, často však jde o značně obtížný úkol. V průběhu jeho plnění se mohou vyskytnout komplikace, na nichž některé projekty ztroskotávají, případně vedou k ohrožení termínů realizace atd.
Open source může nabídnout velmi zajímavý kompromis mezi oběma variantami – na začátku máte k dispozici kód základní aplikace na velmi dobré úrovni, do níž v průběhu doby můžete doprogramovat funkcionalitu specifickou pro potřeby vaší firmy. Přitom se opíráte o know-how početné a erudované vývojářské komunity z celého světa. Samozřejmě i zde je třeba zvážit některá úskalí – i v případě open source softwaru je třeba brát ohled na licenční podmínky, abyste se nedostali do ožehavých problémů, a spočítat si náklady na podporu, bez níž se ani zde neobejdete.
V následujícím textu vám Business World přináší přehled některých zajímavých open source projektů a systémů, které mohou posloužit jako velmi dobré příklady pro ilustraci předchozích řádků. Ačkoliv není možné přinést jejich vyčerpávající obchodních aplikací na bázi open source, mohou dále uvedené příklady ukázat, co je dnes tato komunita schopna nabídnout.
Komentáře