Open source pro podniky - 3

Volba nejlepšího softwarového řešení pro podporu podnikových procesů se vždy odehrává v mezích dvou základních, avšak zpravidla protichůdných kritérií – a to vysokými nároky na možnosti funkcionalitu a požadavkem na co nejnižší náklady. Jestliže si lámete hlavu nad řešením otázky „koupit, či vyvíjet“, pak by vaší pozornosti neměla ujít oblast open source softwaru.

Open source pro podniky


ERP
Účelem ERP (Enterprise Resources Planning) není pouze poskytnout jednotné aplikační rozhraní pro všechny aspekty obchodních procesů, ale poskytnout také nástroje pro data mining. Společnosti jako J. D. Edwards, Oracle či SAP investovaly do vývoje ERP softwaru značné prostředky. Nelze se proto divit, že svá řešení přizpůsobitelná pro jakoukoliv oblast podnikání prodávají za ceny, jež si mnohé z firem jednoduše nemohou dovolit zaplatit. Tady má ale open source co nabídnout.

Značná část prostředků, které jsou na ERP systém vynakládány, připadne na služby konzultantů zabývajících se obchodními procesy a programováním – jejich úkolem je přizpůsobit komerční software obchodním procesům zákazníka. Tomu se u open source ERP můžete vyhnout díky přístupu ke zdrojovému kódu. Přizpůsobení vašim požadavkům tak můžete provést sami.

K nejznámějším zástupcům ERP aplikací z oblasti open source patří zmíněný Compiere. Vedle důrazu na obchodní analýzu zahrnuje také moduly CRM, POS (Point Of Sale) a správu skladu, takže disponuje velkou flexibilitou pro nejrůznější obchodní scénáře. Lze jej integrovat s většinou relačních databází podporujících JDBC, specifická podporu nabízí pro Oracle a Sybase, mezi podporované serverové a klientské platformy patří Linux, Solaris, Windows a další. Compiere je publikován pod licencí Mozilla.

Pod GNU licencí je dostupný systém webERP vybavený plnou funkcionalitou pro účetnictví (včetně účetní knihy, knihy dodavatelských a pohledávkových účtů), zabezpečení a uživatelsky přizpůsobitelným webovým front-endem. Je orientován na obchodní procesy ve výrobní oblasti a podporuje správu objednávek i skladu. Nedisponuje však moduly pro správu zákazníků, HR apod. Podporu na různých úrovních však poskytuje několik firem po celém světě.
Pro mnohé další ERP projekty (a platí to ostatně pro open source software obecně) je charakteristické, že různé systémy poskytují různým způsobem omezené funkční sady. Například Linux-Kontor neobsahuj účetní modul a soustředí se hlavně na správu zákazníků, objednávek a skladu či fakturaci. Tutos sice používá označení ERP, spíše však připomíná groupwarovou aplikační sadu. Je tedy žádoucí dobře zvážit možnosti jednotlivých systémů, abyste se ujistili, že mohou poskytnout to, co očekáváte.

Řízení procesů
Další z kritických oblastí podnikové informatiky a pro open source v minulosti ne zcela typickou doménou je řízení procesů. Pozornost věnovaná v posledních letech architekturám typu SOA byla nicméně jednou z hybných sil při vzniku řady nových projektů soustředěných na vývoj enginu, který by umožnil řídit a orchestrovat nesourodé služby a EJB komponenty.

Po akvizici open source workflow enginu jBPM vstoupila na pole řízení obchodních procesů společnost JBoss, která tak rozšířila portfolio nad rámec svého aplikačního serveru. JBPM může pracovat jako samostatná aplikace nebo vestavěná komponenta jiného systému a nabízí kromě samotného enginu i grafický nástroj pro design procesů, s nímž lze vytvářet workflow. Do budoucna se počítá s podporou standardu BPEL (Business Process Execution Language) a v dlouhodobějším horizontu by se mělo jBPM rozvinout v plnohodnotné ESB řešení. Nyní je k dispozici je pod licencí LGPL.

Například Apache Software Foundation dnes považuje svůj Project Agila za klíčovou součást sady javových nástrojů Jakarta. Podle zástupců organizace jde o poslední důležitou součást javového middlewarového stohu Apache, jež je nezbytná k tomu, aby se tato softwarová sada mohla srovnávat s komerčními produkty od výrobců jako IBM či BEA. Projekt se zatím nachází v podstatě ve fázi zárodku, přičemž základ kódu byl převzat od Gluecode. Agila by měla představovat vestavný BPM engine vhodný pro použití v rámci J2EE řešení i „nižších“ platforem jako J2ME.

Vedle těchto velkých hráčů je k dispozici nebo ve fázi vývoje ještě několik dalších workflow enginů. Řízení obchodních procesů je však velmi komplexní záležitostí vyžadující hlubokou expertizu, takže při sázena open source alternativu v této kategorii by pravděpodobně bylo jistější spolehnout se na projekty podporované organizacemi s dobrým finančním a profesionálním zázemím (jako jsou například právě Apache a JBoss).
Komentáře