Open source pro podniky - 4

Volba nejlepšího softwarového řešení pro podporu podnikových procesů se vždy odehrává v mezích dvou základních, avšak zpravidla protichůdných kritérií – a to vysokými nároky na možnosti funkcionalitu a požadavkem na co nejnižší náklady. Jestliže si lámete hlavu nad řešením otázky „koupit, či vyvíjet“, pak by vaší pozornosti neměla ujít oblast open source softwaru.

Open source pro podniky


Adresářové služby
Správa identit, SSO (Single Sign-On) či automatické přidělování zdrojů si získávají stále větší pozornost IT manažerů, a tak se adresářové služby stávají nepostradatelnou součástí síťové infrastruktury podniků. Ačkoliv existuje několik open source projektů orientovaných na tuto oblast, žádnému se nepodařil tak zásadní průlom, jakého dosáhl Apache na trhu webových serverů.
Dosud nejznámějším je zatím OpenLDAP, projekt, jenž nabízí spolehlivý, škálovatelný a stabilní LDAP server, replikační server a několik základních nástrojů. Kód dostupný pod speciální licencí organizace OpenLDAP Foundation, která zajišťuje jeho údržbu, byl portován na řadu platforem včetně Linuxu, Mac OS X, Windows atd. I přes své nesporné kvality postrádá OpenLDAP některé z „vychytávek“, které nabízejí komerční LDAP systémy Microsoftu, Novellu či Sun Microsystems, a může správcům působit těžkou hlavu při konfiguraci.

Ačkoliv v případě společnosti Novell tvoří open source klíčovou součást její dnešní strategie, systém eDirectory zůstává komerční záležitostí. To znamená šanci pro linuxového dodavatele Red Hat, který jako open source poskytnul svůj RHDS (Red Hat Directory Server), systém založený na produktu Nestcape Directory, získaný akvizicí od společnosti Netscape. RHDS je k zatím dispozici pro Windows, Solaris (Sparc) a HP-UX (PA-RISC) a poskytuje vyspělé funkce jako frakční replikaci, speciální funkce pro rozsáhlé databáze, replikaci přes WAN spoje, synchronizaci s Active Directory atd. Dnes je RHDS dostupný pouze v rámci modelu předplacené podpory, nicméně proces uvolňování kódu pod licencí GPL už začal v podobě projektu s názvem Fedora Directory Server. Zatím je k dispozici pouze LDAP server a několik nástrojů příkazové řádky, další moduly – včetně konzole pro správu – by však měly přibývat.

V dlouhodobém horizontu by podle mnohých pozorovatelů mohl projekt Fedora získat v porovnání s OpenLDAP navrch. Ten je už ale zakořeněný coby de facto standard pro implementaci open source adresářových serverů, takže k případná výměna pozic rozhodně nebude rychlá. Obě řešení ale představují solidní volbu pro základní funkcionalitu, a to dokonce i v oblasti velkých databází.

Enterprise Service Bus
Javové aplikační servery se rychle stávají komoditou, takže není překvapivé, že se objevují i open source implementace dalších prvků middlewarového stohu. V posledních měsících se objevilo především několik překvapivě vyspělých implementací ESB (Enterprise Service Bus).
Nejdelší historií se může v oblasti ESB pochlubit projekt Mule vyvíjený od roku 2003 a sponzorovaný firmou SymphonySoft. Nyní je dostupný ve verzi 1.1 a široké možnosti síťového přenosu JMS, POP3, TCP, UDP, servlety a multicast. Implementace specifikace JBI (Java Business Integration) pro integraci aplikací je očekávána až ve verzi 2.0. Pro někoho může být nevýhodou, že je dostupný pod vlastní licencí SymphonySoftu.

Několik zajímavých projektů je teprve v počáteční fázi. Společnost Iona Technologies nastartovala projekt komunity ObjectWeb tím, že poskytla kód javového ESB Celtix pod licencí GNU LGPL. Celtix má podporovat specifikaci JBI, dále WSDL, JMS (Java Messaging Service), SOAP či XML. Nástroje pro konfiguraci a správu budou založeny na Elipse. O slovo se hlásí i Sun Microsystems, který na své výroční konferenci JavaOne oznámil vlastní volně dostupné ESB – pojmenované Java Open Enterprise Service Bus a postavené opět kolem specifikace JBI 1.0. Sun má v plánu využít kód vyvíjený v rámci open source projektu hostovaného na serveru Java.net i pro komerční produkty. Jinak bude dostupný pod licencí označovanou Common Development and Distribution Licence.

Kterékoliv z uvedených řešení může být dobrým startovním bodem, nicméně pro vysoce škálovatelná nasazení se zřejmě ve větší míře neuplatní. Vzhledem k tomu, že jsou mnohá ESB založena na specifikaci JMS coby standardu pro přenos zpráv, pro firmy, které již investovaly do JMS serverů od výrobců jako Cape Clear Software, Fiorano Software nebo Sonic Software, bude zřejmě logičtější vsadit spíše na ESB produkty těchto dodavatelů nebo na některá konvenční middlewarová řešení.
Komentáře