Pavel Dostál z GEM System: Systémový integrátor musí mít komplexní znalosti

Pavel Dostál, technický ředitel společnosti GEM System, nám odpověděl na několik otázek týkajících se role systémových integrátorů.

Pavel Dostál z GEM System: Systémový integrátor musí mít komplexní znalosti


Pavel Dostál, GEM SystemCIO Business World: V čem spočívá úloha a přidaná hodnota systémového integrátora v éře cloud computingu (zejména SaaS)?

Pavel Dostál: Úloha systémového integrátora zůstává i nadále stejná. V éře cloud computingu musí však integrátor klást velký důraz především na bezpečnost, správu a vlastnictví dat, jelikož tato problematika vyžaduje řešení procesu v komplexní rovině, tj. splnění všech kritérií a požadavků –  od technických až po legislativní.

Jak vidíte její další vývoj a roli i význam integrátorů v horizontu pěti či deseti let?

Prostoru pro rozvoj v této oblasti je mnoho - ať už na straně rozvoje integračních nástrojů, tak i zkušeností s nasazením velkých cloud aplikací pro enterprise segment.

Zachovává si podle vás většina systémových integrátorů i nadále klíčové know how pro realizaci a integraci IT projektů? Nestávají se z některých jen "prázdné schránky" pro obsluhu (a vyhrávání) tendrů?

V českém prostředí jsem se setkal s integrátory obou „druhů“. Naší strategií je ale budovat si v klíčových oblastech vlastní znalosti. Některé specifické požadavky v projektech pak lze řešit s prověřenými dodavateli.

Cítíte od zákazníků tlak, abyste jim poskytovali „duhová“ řešení nebo spíše preferují ta jednobarevná? Kdo má vlastně při výběru konkrétních technologií, značek infrastruktury nebo platforem dnes typicky hlavní slovo - je to zákazník nebo integrátor?

Našim cílem je klientovi poskytnout co nejkomplexnější řešení, aby nebylo třeba hledat další doplňky pro zajištění všech svých potřeb. Při výběru technologií respektujeme požadavky, stav infrastruktury klienta a budoucí vývoj jak klienta, tak IT.

S jakými chybami při vyhodnocování nabídky systémových integrátorů se nejčastěji setkáváte? A kde nejčastěji dělají chyby zákazníci při zadávání zakázek či vypisování tendrů? Máte pocit, že se někdy jedná o chyby či nedostatky účelové?

V souvislosti se zakázkami financovanými z Evropských fondů jsme se setkávali především s nedostatečně jasným zadáním. U ostatních klientů občas identifikujeme nedostatek nadhledu při přípravě většího projektu. Klient řeší business potřebu pomocí jednoho produktu přímo s jeho dodavatelem,ale rozsah řešení už v době finalizace zadání vyžaduje systémový pohled integrátora – v tuto chvíli se uplatní právě naše konzultace.

Jak by měli zákazníci při výběru systémového integrátora postupovat? Považujete z pohledu systémové integrace za důležitější zvládnutí dodávaných technologií nebo znalost oboru, v němž klient podniká?

Systémový integrátor musí mít v klíčových oblastech komplexní znalosti – daného oboru i technologií.

Komentáře