Automatický obchodník umí překvapit

V následujícím rozhovoru se podíváme na vývoj systémů pro automatické obchodování na burze. Na naše otázky odpovídá aplikovaný matematik Otto Huřťák, který pro jeden z takových systémů vytváří a testuje matematické modely.

Automatický obchodník umí překvapit


V následujícím rozhovoru se podíváme na vývoj systémů pro automatické obchodování na burze. Na naše otázky odpovídá aplikovaný matematik Otto Huřťák, který pro jeden z takových systémů vytváří a testuje matematické modely.

Matematika je pokládána za protipól světa praktického byznysu. Většina z nás si matematiky představuje jako lidi pohybující se v jakémsi abstraktním světě zcela odtrženém od reality; v tomto pocitu nás ještě utvrzují média, například filmy typu Čistá duše. Ve skutečnosti ale matematici a vědci z příbuzných oborů často nacházejí velmi dobré uplatnění třeba na finančních trzích. A ostatně i matematici-teoretici často získávají Nobelovy ceny za ekonomii (za matematiku se toto ocenění neuděluje).

Mohl byste zhruba vysvětlit, co znamená systém pro automatické obchodování na burze?
Začnu tím, co systém pro automatické obchodování není. Nejde o jeden z nepřeberného množství programů, který vám pomáhají analyzovat vývoj trhů, oceňovat jednotlivé cenné papíry nebo spravovat své portfolio. Klíčové je, že se jedná skutečně o komplexní systém pro automatické obchodování – bez rozhodování člověka. Takový systém shromažďuje informace – to jsou obvykle podrobná data o transakcích uskutečněných na jednotlivých finančních trzích – sám rozhoduje na základě matematického modelu o nákupech a prodejích cenných papírů a v neposlední řadě zajišťuje komunikaci s finančními trhy při realizaci potřebných obchodů. Tyto tři činnosti probíhají v reálném čase, a to i třeba 24 hodin denně.

Je tento způsob obchodování dnes obvyklý, nebo spíše výjimečný?
Ve finančních institucích (banky, fondy, brokerské firmy...) se dnes většinou obchoduje „klasicky“. To znamená, že analytická oddělení monitorují dění na trhu, ekonomická data, politické zprávy atd. a dané informace zpracovávají. Obchodník ale nakonec veškeré tyto informace kombinuje s intuicí, která jej teprve dělá úspěšným obchodníkem. Různé poloautomatické obchodní systémy například v podobě generátorů signálů k obchodování na základě technické analýzy se také uplatňují již delší dobu. Ovšem zrychlený vývoj sofistikovaných systémů pro plně automatické (computer-based) obchodování byl umožněn až v posledních 10 až 20 letech díky pokroku v oblasti IT.

Jak takový automatický program funguje? Analyzuje jednotlivé cenné papíry, nebo trh jako celek? Na základě čeho vlastně rozhoduje o prodejích či nákupech?
Automatický systém vůbec neuplatňuje fundamentální analýzu, při níž by se pokoušel posuzovat situaci té které firmy nebo třeba jednotlivých ekonomik. Pracuje výlučně na základě informací z trhů, které mají charakter časových řad, například cen a objemů obchodů. Využívá přitom rozličný matematický aparát, především statistické a optimalizační metody. Proto se tento druh obchodování také označuje jako kvantitativní – je založen na kvantitativní analýze trhů.
Já jako aplikovaný matematik se zabývám právě návrhem matematického modelu, podle kterého se program rozhoduje – vytvářím tedy vlastní „logiku systému“. Jak už bylo řečeno, jako vstup má program pro obchodování on-line informace z trhů, v nejjednodušším případě třeba jen proud cen z realizovaných obchodů určité komodity – i těch ovšem může být i několik desítek za sekundu. Výstupem takového modelu jsou pak pokyny pro obchodování.

Jak se liší chování programu od chování živého obchodníka?
Obchodník je jen člověk podléhající psychologickým efektům, v jistých chvílích propadá panice, při jiných okolnostech přehnanému optimismu apod. Počítačový program nemá podobné psychologické slabiny. Je tu určitá podobnosti se šachovou partií mezi člověkem a počítačem – člověk při ní často doplatí na své emoce a myšlenkové stereotypy.
Osobně mohu potvrdit podobné pocity při pozorování naprogramovaného obchodního systému a při sledování šachové hry počítačového programu. Někdy mám pocit, že počítač opravdu „přemýšlí“ a za jeho chováním jako by stály stejné myšlenkové pochody, kterými bych se řídil já, jindy svým tahem překvapí. A podobně jako dnešní šachové programy se ani náš systém ve svém fungování nesnaží přímo simulovat způsob uvažování člověka; používá objektivní matematické modely.
Komentáře