Jak si stojí privátní cloud?

Na to, jaké výhody využití privátního cloudu přináší a kdy je naopak lepší se tomuto způsobu budování a řízení IT ifrastruktury vyhnout, nám odpovídali představitelé dodavatelských společností Atos IT Solutions and Services, Citrix, Devoteam, Microsoft a VMware.

Jak si stojí privátní cloud?


Privátní cloud přináší většinu vlastností veřejného cloudu a zároveň přidává některé výhody, jež veřejné cloudy nemají.

„Hlavními přínosy jsou pružné nasazení a odstavení zdrojů, které není nutné realizovat pouze prostřednictvím firemních IT oddělení. Dalšími podstatnými výhodami jsou možnosti účtování za skutečně využité zdroje, automatická a centralizovaná správa dostupných zdrojů a fakt, že díky internímu provozování cloudu má organizace kontrolu nad bezpečností dat,“ myslí si Miroslav Fivebr ze společnosti Atos IT Solutions and Services.

Přínosy privátního cloudu nad rámec virtualizace lze obecně shrnout do tří základních oblastí: automatizace, samoobslužnosti a možnosti monitorování a zpoplatnění využití výpočetních kapacit. Ty přispívají ke zvýšení efektivity provozovaných technologií, a tím k rychlejší návratnosti investic. Výhodami jsou výrazné snížení času přípravy těchto prostředí, které často zabere minuty až hodiny místo dnů a týdnů, a snížení zátěže technických specialistů nutných na přípravu prostředí.

„Protože cloud nabízí vyšší stupeň automatizace, sledování jeho využívání u konkrétních oddělení přináší podklady pro rozúčtování nákladů na provoz datového centra uvnitř společnosti,“ zmiňuje další z přínosů privátního cloudu Thomas Huber ze společnosti Citrix Systems.

„Výhoda dobře řízeného privátního cloudu spočívá zejména v jeho dynamickém přidělování výpočetní i přenosové kapacity a úložného prostoru s možností rychle reagovat na špičky,“ komentuje Radek Bělina ze společnosti Devoteam.
Náklady jsou až na prvním místě

Asi bude každý souhlasit se rčením, že „čas jsou peníze“. „Pružné, rychlé a efektivní IT má dopad na schopnost firmy reagovat na požadavky trhu, zákazníků, a to od klasického vykrývání sezonních špiček přes možnost rychle nasadit novou aplikaci až po zcela nové byznys modely,“ říká Michal Stachník, country manager VMwaru.

„Cloud computing, privátní i veřejný, posouvá celý IT průmysl, přičemž hlavním hnacím motorem tohoto trendu jsou právě náklady,“ zdůrazňuje také Petr Váša ze společnosti Microsoft.

„Při aktuálních projektech, které realizujeme, se ukazuje, že návratnost investice může být mezi 12–18 měsíci,“ komentuje Radek Bělina.

Thomas Huber ze společnosti Citrix Systems dodává: „Pokud bychom se bavili jen o IaaS, tak je přínos privátního cloudu určitě nižší než při zapojení ostatních vrstev, protože jde pouze o virtualizaci serverů se self-service portálem a billing systémem.

Kdy má cloud smysl

Podlehnout aktuálním trendům je snadné. Zajímalo nás tedy, jak si při zavádění cloudu uchovat zdravý rozum a jaké faktory zvážit při vyhodnocování toho, zda to bude mít pro organizaci skutečný přínos.

„Budování vlastního privátního cloudu dává smysl od určité velikosti firmy, kdy se plně projeví výhody automatizace, samoobslužnosti a škálovatelnosti cloudu. V případě ‚dvou serverů‘ opravdu asi nedává smysl budovat privátní cloud, ale bude lepší zvážit, zda se jich nezbavit úplně a nevyužít služeb veřejného cloudu,“ radí Michal Stachník, a dodává: „Neexistuje jednoduchá odpověď ve smyslu minimálně XY serverů apod. Jednoznačné vodítko by měl dát byznys a jeho požadavky na vlastní IT.“

O hledání podmínky pro smysluplnost zavádění privátního cloudu se pokouší Thomas Huber:

„Čím je firma větší, tím má komplexnější IT, větší počet aplikací, vyšší nároky na dynamiku IT služeb, a tím má pro ně privátní cloud větší význam.“

V praxi se ukázalo, že neprodukční prostředí jsou často náročnější na volné zdroje, a to zejména nárazově, než prostředí produktivní. „Pokud ve firmě, například v bance, existuje vývoj s několika desítkami vývojářů, je využití cloudu a CLM (Cloud Lifecycle Management) téměř vždy smysluplné. Pro produkční systémy je třeba dobře zvážit přínos,“ zmiňuje Radek Bělina zkušenosti nabyté ve společnosti Devoteam.


Úvodní foto: © N-Media-Images - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 9/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře