Konečně se telekomunikační trh rozhoupe

Klidné vody pomyslného telekomunikačního rybníku v České republice zažívají v poslední době doslova bouři. Velký podíl na tom má bezesporu také nedávné sloučení dvou největších lokálních alternativních operátorů GTS a Aliatelu, kteří se teď pod společným názvem GTS Novera brousí zoubky na Český Telecom, jenž u nás stále zastává dominantní postavení. O nové společnosti, jejích plánech a v neposlední řadě také o stávající situaci a budoucnosti telekomunikačního trhu s námi hovořil generální ředitel nově vzniklé společnosti GTS Novera Milan Rusnák.

Konečně se telekomunikační trh rozhoupe


Klidné vody pomyslného telekomunikačního rybníku v České republice zažívají v poslední době doslova bouři. Velký podíl na tom má bezesporu také nedávné sloučení dvou největších lokálních alternativních operátorů GTS a Aliatelu, kteří se teď pod společným názvem GTS Novera brousí zoubky na Český Telecom, jenž u nás stále zastává dominantní postavení. O nové společnosti, jejích plánech a v neposlední řadě také o stávající situaci a budoucnosti telekomunikačního trhu s námi hovořil generální ředitel nově vzniklé společnosti GTS Novera Milan Rusnák.

Zhruba před měsícem došlo k uzavření procesu akvizice a k faktickému převzetí společnosti Aliatel. Co si od sloučení s tímto telekomunikačním operátorem slibujete?
Sloučili jsme dva největší alternativní operátory v České republice, a tím konečně došlo k vytvoření firmy, která dokáže přímo konkurovat Českému Telecomu. Máme moderní infrastrukturu s celorepublikovým dosahem, rozsáhlou zákaznickou databázi a ve firemním segmentu obsluhujeme téměř jednu třetinu trhu. Jde skutečně o novou éru v dějinách telekomunikačního trhu. Je tu konečně přímý konkurent Českého Telecomu, který je schopný zahýbat trhem.

Můžete prozradit, v jaké výši se pohybovala cena akvizice?
To bohužel s ohledem na podmínky kupní smlouvy prozradit nemohu.

Jste alespoň tedy s částkou za prodej spokojeni?
S cenou jsme spokojeni. Odpovídá situaci na trhu, finančnímu zdraví Aliatelu i jeho pozici na trhu.

Jak bude vlastně vypadat vedení nové společnosti a co při jeho výběru rozhodovalo?
Top management nové firmy je složen výhradně z vedoucích pracovníků obou dosavadních společností. O každou pozici se mohl ucházet jak manažer z GTS, tak i z Aliatelu. Proces byl transparentní a stejným systémem jsme postupovali i při obsazování pozic na úrovni středního a nižšího managementu. Současný poměr zaměstnanců z GTS a z Aliatelu je zhruba vyrovnaný. Celkem přitom bude mít GTS Novera kolem 580 zaměstnanců.

GTS Novera se stává po Telecomu dvojkou na tuzemském trhu...
Nově vzniklá společnost GTS Novera, stejně jako předtím obě původní společnosti, se zaměřuje na firemní klientelu. Dokonce jste osobně na úvodní tiskové konferenci prohlásil, že v rezidenčním sektoru nelze efektivně podnikat. Proč si to myslíte?
Zaměřujeme se na poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou. Neoslovujeme zákazníky jenom cenou, nýbrž zejména rozsahem služeb, jejich garantovanou kvalitou a dostupností. V rezidenčním sektoru, v němž jde především o jednoduché hlasové služby na principu předvolby operátora či širokopásmový internet, se jedná spíše o přeprodej služeb nabízených Českým Telecomem. A kvůli cenám, za které jsme nuceni velkoobchodně tyto služby nakupovat, nemůžeme zkrátka zákazníkům nabídnout produkty na odpovídající úrovni a komerčně zajímavé jak pro ně, tak pro nás.

Ovlivní sloučení s Aliatelem portfolio vašich produktů? Jakým směrem se budete obchodně ubírat?
I nadále budeme dělat to, v čem jsme silní, tedy obsluhovat zejména podnikatelský segment. V současné době finalizujeme proces slučování produktů a služeb obou dosavadních společností. Nová produktová nabídka bude ještě více zákaznicky orientovaná. Myslíme i na budoucnost, která rozhodně bude patřit kombinaci pevné telefonie s mobilní. Velmi zajímavá je i možnost fungování telekomunikačního operátora jako komplexního systémového integrátora.

Zmínil jste spojení pevné telefonie s mobilní. Znamená to tedy, že se chystáte konkurovat mobilním operátorům a poskytovat mobilní služby?
Budoucnost bude opravdu jednoznačně přát bundlování pevných a mobilních služeb.V krátkém čase tak budou i operátoři pevných linek nabízet svým zákazníkům mobilní služby, které si předtím velkoobchodně nakoupí u mobilních operátorů. Podívejte se například na propojení Českého Telecomu a Eurotelu. Je jen otázkou času, kdy přijdou s konkrétní službou tohoto typu. A my s těmito službami chceme přijít také. Doufáme, ze mobilní operátoři pochopí, že v konečném důsledku bude pronájem sítě pevným operátorům výhodný i pro ně. Navíc s úplnou přenositelností čísla ohromně stoupne význam konkrétního čísla pro konkrétního zákazníka. Nebudete chtít rozlišovat mezi pevným a mobilním číslem ani se neustále rozhodovat, jaké volání je pro vás v danou chvíli ekonomicky výhodnější. A je na operátorech, aby tento problém vyřešili za vás.

Co se stane se stávajícími zákazníky, kteří dosud využívali služeb Aliatelu?
Sloučení firem se zákazníků GTS Czech i Aliatelu výrazněji nedotklo. Minimálně do konce roku budou fakturováni odděleně na dosavadní společnosti, ale po vizuální stránce budou dostávat již příští měsíc faktury s logem GTS Novera. O dalším postupu je budeme informovat tak, jsme je informovali doposud. Až bude připraveno nové sjednocené portfolio, nabídneme jim přechod na nové produkty.

Uvažujete o nákupu dalších firem? Jaký je váš cíl pro blízkou budoucnost?
Proces konsolidace českého telekomunikačního trhu určitě nekončí. Existuji i další firmy, které by pro nás mohly být zajímavé. Vše je otázkou nabídky a poptávky. Nemohu říci, zda jde o blízkou či vzdálenější budoucnost, ale situaci na trhu pečlivě sledujeme.

Jak vidíte současnost a budoucnost telekomunikačního trhu u nás? Můžete ji případně porovnat s ostatními trhy, kde působíte?
Ačkoli je mnoho oblastí, ve kterých dosud není otázka neomezeného fungování jiných operátorů než Českého Telecomu uspokojivě vyřešena, musím říci, že český telekomunikační trh je vyspělý a v porovnání s ostatními státy střední a východní Evropy i dostatečně liberalizovaný. Co však chybí, je větší vůle státu zpřístupnit pevné telekomunikace široké veřejnosti. Například míra zpřístupnění širokopásmového internetu za rozumnou cenu rozhodně není zcela dostačující.


---------------------------------------------
Vystudovaný ekonom Milan Rusnák zahájil svou kariéru v roce 1989 v australské firmě Telstra, později vedl její pobočku i v Kazachstánu. V roce 1996 nastoupil do společnosti GTS na Ukrajině, kde působil ve vedoucích funkcích tamního operátora Golden Telekom a o dva roky později přešel do Česka jako generální ředitel firmy Dattel. Od roku 1999 působil na pozici generálního ředitele GTS Czech. Nyní po sloučení GTS s Aliatelem zastává funkci generálního ředitele nástupnické společnosti GTS Novera. Milan Rusnák pochází z Žiliny, je ženatý a má dvě děti.


Společnost GTS působí na tuzemském trhu od roku 1991 a od roku 2002 je součástí holdingu AnTel. Její tržby v roce 2003 činily 2,2 miliardy Kč. Firma Aliatel byla založena v roce 1996 osmi rozvodnými energetickými akciovými společnostmi jako společný telekomunikační projekt. V loňském roce vykázala tržby ve výši 2,55 miliardy Kč. Nově vzniklá společnost GTS Novera tak nabídne svým zákazníkům bohaté zkušenosti dvou největších alternativních operátorů včetně uceleného spektra telekomunikačních služeb.

Komentáře